Nykyisin monet koululuokat eivät pysty hyödyntämään museoita, puistoja ja monia Helsingin hienoja paikkoja, koska liput pitää hankkia erikseen. Toisaalta uusi opetussuunnitelma painottaa ilmiöpohjaisuutta ja lähiympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa ja joukkoliikenteessä on keskipäivällä väljää.

Kiitos Helsingin vanhempainyhdistykselle aloitteesta, jonka yhdessä muokkasimme valtuustoaloitteeksi. Tavoitteena on, että koululuokat voivat liikkua maksutta 10-15, kenties jo yhdeksästä alkaen. Uskon, että tämä voi toteutua jo ensi syksynä ja koululaiset liikkuvat vapaasti idästä, lännestä ja pohjoisesta keskustaan ja keskustasta lähiöihin.

Oma haaveeni olisi, että koulujen välinen yhteistyö voisi samalla vahvistua tämän matka-aloitteen myötä. Helsingin koulut ovat keskenään hyvin erilaisia alueista riippuen. Esimerkiksi äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuudet vaihtelevat suuresti. Siksi aikanaan naapurimaiden välillä harjoitetun ystävyyskoulutoimintamallin voisi herätellä henkiin Helsingin sisällä omien koulujemme kesken.