Maailma muuttuu pienin askelin! Siltä minusta tuntuu tänään, kun saimme valmiiksi aloitteen Helsingissä lähikouluperiaatteen ulottamisesta myös päiväkoteihin.

Asian alkujuuri on viime syksyssä, kun arvostettu kaupunkitutkija Venla Bernelius piti vaikuttavan esityksen lasten koulutuksen tasa-arvosta ja sen hapertumisesta eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenille.

Kun Berneliukselta toivottiin ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla voisimme tasa-arvokysymykseen tarttua, hän esitti, että varhaiskasvatus pitäisi nähdä osana lähikoulupolkua.

Pureuduin asiaan hieman tarkemmin ja vakuutuin, että tämä olisi oikea suunta. Siksi valmistelin Berneliuksen ehdotuksen pohjalta aloitteen, joka esittää, että Helsinki selvittää, mitä tarkoittaisi, jos lapsille jatkossa annettaisiin päiväkotipaikat samalla perusteella kuin alakoulupaikat. Näin myös aikuisten yhteisöt syntyisivät lähipäiväkotien ympärille. Parhaimmillaan syntyisi kylämäisiä rakenteita. Nykyisin näin tapahtuu esimerkiksi kielikylvyssä, jossa lapset ovat yhdessä nelivuotiaista aina peruskoulun loppuun.

Kiitos jo tässä vaiheessa palautteesta, jota olen saanut alan ammattilaisilta. On tärkeää huomata, että nykyisillä paikkamäärillä emme päivähoidon lähikoulumalliin voi siirtyä. Siksi aloite esittää, että tämän vuoden aikana arvioidaan,mitä siirtyminen lähikouluperiaatteeseen varhaiskasvatuksessa käytännössä vaatisi. Sen jälkeen ensi vuonna pohditaan, miten velvoittavaksi lähikouluperiaate on perusteltua muokata.

Pitkällä aikavälillä on kuitenkin selvää, että varhaiskasvatuksen merkityksen tunnistaminen tärkeänä osana lasten kehitystä ja koulupolkua, edellyttää perusopetuksen kaltaista toimintaa eli maksuttomuutta ja lähikoulumaista toimintakulttuuria.

Aloite on nyt valtuutettujen allekirjoitettavana. Kiitos laajasta tuesta jo valmisteluvaiheessa Otso Kivekäs (vihr), Veronika Honkasalo (vas), Laura Rissanen (kok), Terhi Peltokorpi (kesk) ja Marcus Rantala (rkp) ja monet jo aloitetta tukeneet! Tavoitteena on jättää aloite kaupungin käsittelyyn kahden viikon päästä.