KOKEMUS
KOULUTUS
ROHKEUS

PILVI

TORSTI

VALTIOTIETEEN TOHTORI, KAUPUNGINVALTUUTETTU, VALTIOSIHTEERI

KOKEMUS
KOULUTUS
ROHKEUS

PILVI

TORSTI

VALTIOTIETEEN TOHTORI, KAUPUNGINVALTUUTETTU, VALTIOSIHTEERI

KOKEMUS KOULUTUS
ROHKEUS

PILVI

TORSTI

Teemani

Maailman välittävin kaupunki

Helsingin on oltava Maailman välittävin kaupunki, joka on sivistyksen ja koulutuksen; heikompien ja tasa-arvon puolella. Painotan näissä vaaleissa asioita, joiden eteen olen aina tehnyt töitä.

Täsmätoimia koronan jälkeiseen jälleenrakennukseen

Koronan akuutit säröt ja syvemmät haavat huutavat akuutteja täsmätoimia. Tukea kaipaavat erityisesti perheet, lapset ja nuoret, kodeissaan pandemian läpi selvinneet ikäihmiset sekä kärsineiden alojen työntekijät, kulttuuriammattilaiset ja yritykset. Meillä on Helsingissä monia täsmätuen välineitä. Esimerkiksi myönteisen erityiskohtelun rahoitusta on käytetty vuosia kouluissa, kirjastoissa sekä lapsi- ja nuorisotyössä tasoittamaan alueiden välisiä eroja. Rahoitus tulee määräaikaisesti kaksinkertaistaa ja käyttöä laajentaa.

Koulutus on tehokkain tapa torjua eriarvoisuutta

Suomen kauneimpia lupauksia on se, että ihmisestä voi tulla mitä tahansa taustasta riippumatta. Helsingissä se tarkoittaa, että kaikki koulut ovat hyviä kouluja ja polku kouluun päiväkodin ja esiopetuksen kautta toimii. Olen itse ajanut lähipäiväkotiperiaatetta Helsinkiin jo vuosia, ja tehnyt tutkija Venla Berneliuksen tuella aloitteen asiasta. Se tulee toteuttaa seuraavalla valtuustokaudella. Lähipäiväkoti vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa, rakentaa kyläyhteisöjä kaupungin sisällä ja sujuvoittaa perheiden arkea.

Arjen ilmastotyö tehdään kaupungeissa

Helsingissä arjen ilmastopolitiikkaan kuuluu tiivis kaupunki ja kestävä liikenne julkisilla, kävellen ja pyörällä. Liikkumisen pitää olla sujuvaa ja turvallista – myös hitaille liikkujille. Lapset, nuoret ja ikäihmiset ovat julkisen liikenteen, kävely- ja pyöräteiden superkäyttäjiä. Tulevalla valtuustokaudella meidän on toteutettava heidät huomioiva turvallisen liikkumisen ohjelma.

Lähiluonto ja arjen kauneus

Meidän on pidettävä lähiympäristöt kunnossa ja vaalittava luontoa kotien lähellä. Kun kysyin ihmisiltä erityisiä toiveita päättäjille tänä keväänä, valtaosa mainitsi lähiluonnon. Olemme löytäneet Helsingin puistot, rannat, metsät ja hiihtoladut poikkeusoloissa uudella tavalla. Myös arjen kauneus – kodin ja asuinympäristön viihtyisyys – korostuu.

Rauha rakentuu arjessa

Luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskuntarauha syntyy arjen kohtaamisissa kouluissa, harrastuksissa ja metromatkoilla. Koulujen rooli korostuu lapset ja nuoret yhteen kokoavana paikkana. Tällä kaudella saimme ajettua läpi tekemäni aloitteen peruskoululaisten maksuttomista matkoista koulupäivien aikana, jotta koko kaupunki tulisi kaikille tutuksi. Turvallinen ja tuttu arki on yhteiskuntarauhan edellytys.

Kuka olen?

Päättäjä Helsingissä (SDP)

Päättäjänä olen työskennellyt kansanedustajana sekä valtiosihteerinä opetus- ja kulttuuriministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä ja nykyisessä työssäni liikenne- ja viestintäministeriössä. Kaupunginvaltuuston jäsen olen ollut vuodesta 2012 lähtien. Olen vaalinut tutkittua tietoa, yhteistyökykyä ja oikeudenmukaisuutta. Neuvotteluissa olen mieluummin tullut tavoitteissa vastaan ja etsinyt ratkaisun kuin kävellyt ulos.

Valtuutettuna teen, mitä lupaan. Vein läpi aloitteeni koululaisten maksuttomista matkoista julkisessa liikenteessä koulupäivien aikana. Olen ajanut lähipäiväkotiperiaatetta. Tein aloitteen työllistämispykälästä hankintoihin, jotta osatyökykyiset, maahanmuuttajat ja nuoret työllistyisivät paremmin. Olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannettaessa myös hitaammat liikkujat eli lapset ja ikäihmiset huomioidaan. Päättäjänä olen ylpeä 2050-luvulle yltävästä yleiskaavasta, Oodi-kirjastosta, Metropolian kampuksesta Myllypurossa ja investoinneista vuosittain tuhansiin uusiin koteihin.

Yrittäjä

Perustimme Helsingin yliopiston kanssa kansainvälisen HEI Schools -startup-yrityksen 2015.
Tavoitteena on viedä suomalainen päiväkoti ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus maailman lasten saataville.

Koulutuksen ja rauhan aktivisti

Toimin koulutuksen ja rauhan kysymyksissä Suomessa ja maailmalla. Tärkein harrastukseni on Mostarin kaupunkiin sodan jälkeen perustamamme United World College -rauhanlukio.

Tutkija, opettaja ja tietokirjailija

Ensimmäisen työurani tein toimittajana, yliopisto-opettajana ja tutkijana. 2020 minut valittiin
Helsingin yliopiston vuoden dosentiksi.

Perheenäiti Helsingistä

Muutin Helsinkiin 1995. Toinen kotini on evakkosuvun maisemissa Lammilla. Olen asunut myös
Italiassa, Bosniassa ja Nepalissa. Lempiasioitani Helsingissä ovat Oodi-kirjasto, Paloheinän ja Keskuspuiston ladut, Musiikkitalo, merenrannat, futistekonurmet, Kisahallin koriskentät, Pihlajasaaren kalliot, baana ja metro.

Meidän perheessä on lukiolainen, yläkoululainen ja eskarilainen. Arkeen kuuluvat omat ja puolison vanhemmat, sisarukset, nepalilainen kummityttö ja tiivis ystäväpiiri.