Helsinki on Suomen mittakaavassa merkittävä työllistäjä ja hankkija. Työllisyys on ratkaisevan tärkeä kaupungin terveen talouden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Olen tämän valtuustokauden aikana tehnyt kaksi edennyttä työllisyysaloitetta. Esitin, että otamme käyttöön Hollannissa kokeilun mallin, jossa kaupungin hankinnoissa huomioidaan vaikeasti työllistyvät ryhmät aina kuin mahdollista. Käytännössä esimerkiksi ruokapalveluiden kilpailutuksen yhtenä kriteerinä voi olla esimerkiksi vammaisen, osatyökykyisen tai maahanmuuttajan työllistäminen. 

Teimme myös aloitteen työllisyysohjelmasta Helsingille, johon kokosimme paljon isoja ja pieniä tapoja katkaista pitkittyvä työttömyys ja luoda esimerkiksi nuorille työmahdollisuuksia. Aloite etenee.

Hienoja asioita, jotka näinä vuosina ovat toteutuneet Helsingissä ja vaativat edelleen vahvistusta ovat nuorten kesätyösetelit ja nuorisotakuun toteutuminen Helsingin 9-luokkalaisille. Jatkokoulutuspaikkoja on vihdoin saatu tarpeeksi helsinkiläisille nuorille. Päätökset asiassa tehtiin, kun työskentelin itsekin valtiosihteerinä OKM:ssä.