Mostarissa Bosnia ja Hertsegovinassa käytiin paikallisvaalit sunnuntaina 19.12.2020. Kokosin tietoja ja analuyysia vaaleista tämänhetkisen tiedon valossa.

Vaalit olivat historialliset, koska 12 vuoteen Mostarissa ei ole äänestetty kaupunginvaltuustoa. 100 000 asukkaan kaupunki jakaantui 1990-luvun sodassa niin verisesti, että ensimmäiset rauhan vuodet kaupunkia hallittiin hajautetusti. 2004 kansainvälisen yhteisön tuella ja painostuksella Mostarin hallinto yhdistettiin. Samalla sovittiin monimutkainen seitsemän vaalipiirin vaalijärjestelmä, jonka kautta valitaan 35-henkinen valtuusto, joka valitsee pormestarin ja päättää budjetista.

2008 eteenpäin vaalijärjestelmän epäreiluutta suhteessa väkilukuun kritisoineet Mostarin kroaattipuolueet eivät ole hyväksyneet vaaleja.

2020 historiallisten vaalien yksi suuri sankari on aktivisti ja opettaja Irma Barajlija. Hän vei Mostarin tilanteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen 2018 vedoten perustuslailliseen oikeuteensa äänestää demokraattisissa vaaleissa. Irma voitti jutun ja oli yksi vaalien näkyvimpiä ehdokkaita. Irma toimii viime vuosina nationalistipuolueita vahvimmin haastamaan nousseen “Meidän puolueen” (Nasa stranka) varapuheenjohtajana.

Vaalien tulos on edelleen vahvistamatta. Asetelma näyttää siinä mielessä vanhan kansallismielisesti jakautuneen hallinnon toisinnolta, että Bosnian kroaattien dominoima HDZ ja pääasiassa muslimi-bosniakkien tukema SDA ovat kaksi suurinta puoluetta. SDA:n ympärille on ryhmittynyt myös maltillisia muita bosniamielisiä puolueita. Näille kahdelle ryhmittymälle on ennakoitu 12-13 paikkaa molemmille.

Irma Barajlijan johtama kansalaisten oikeuksia ja muutosta korostava blokki on saamassa 5-6 paikkaa. Blokkiin kuuluu Barajlijan puolueen lisäksi Bosnian sosialidemokraattinen puolue.

Loput paikat jakautunevat Mostarissa ensi kertaa vaalien jälkeen valtuustoon nousevaan serbipuolueen ja parin pienpuolueen kesken.

Suurin pettymys oli se, että äänestysprosentti jää noin 55 prosenttiin. Se kuvastaa apatiaa ja kyynisyyttä, joka hallitsee yleistä mielipidettä. Vaalianalyysit vaihtelevat “mikään ei muutu” ja “ensimmäistä kertaa läpi” välillä. Molemmat ovat oikeasssa: kahden valtablokin tulos on samankaltainen kuin aiemminkin, mutta toisaalta NS-SDP-blokki on uusi merkittävä ryhmä valtuustossa ja serbiedustus palaa Mostarin päätöksentekoon ensi kertaa 1990-luvun jälkeen.

Vahvistettuja tuloksia odotetaan tällä viikolla. Niiden jälkeen alkavat neuvottelut. 2/3 enemmistö valtuutetuista vaaditaan pormestarin valintaan, joten uudet ryhmittyvät voivat nousta va’ankieliasetelmaan. Joissain spekulaatioissa Irma Barajlijan nimi on mainittu myös mahdollisena pormestarina.

***

TAUSTOJA:

Noin 100 000 asukkaan Mostar muistetaan sillasta (paikalliskielillä most=silta), joka 1400-luvulla rakennettiin, kesti maailmansodat, mutta tuhottiin 1990-luvun karmeassa sodassa. 2004 heinäkuussa yli 40 asteen helteessä jälleenrakennettu silta avattiin.

Olen ollut eri rooleissa Bosnian kanssa tekemisissä 1990-luvun alkupuoliskolta lähtien ja asunut Sarajevossa useaan otteeseen. 2003 julkaistu väitöskirjani käsitteli jakautunutta historianopetusta ja nuorten ajattelua sodanjälkeisessä Bosniassa. 2005-2006 vedin UWC-IBO hanketta, jonka tuloksena perustimme Mostariin United World College -lukion. Toimin nykyään koulun taustasäätiö Education in Action hallituksen puheenjohtajana.

Irma Barajlija työskenteli aiemmin UWC Mostarissa opettajana. Samalla ylikansallisella vaalilistalla hänen kanssaan oli myös nykyinen fysiikanopettajamme Milan Rupar.

Kivikaiverrus Mostarin sillan kupeessa.