Uusi opetussuunnitelma korostaa ja mahdollistaa yhä laajempaa oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Helsingissä koululaisten liikkumista ympäri kaupunkia rajoittaa matkalippujen hinta.

Viemme tänään eteenpäin Helsingin vanhemmat Helvaryn kaupunginvaltuustolle tekemän aloitteen, jossa esitetään maksuttomia lippuja koululaisryhmille koulupäivän aikana. Aloite on arvokas. Se edistää alueiden yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa toteutuessaan opettajille aivan uudenlaisen suunnittelun.

Alla koko aloitteen teksti. Toivomme, että käsittely tehdään mahdollisimman nopeassa tahdissa, jotta maksuttomuus tulee voimaan jo kevätlukukauden aikana.

**

Aloiteteksti

Esitämme, että Helsingin kaupunki toteuttaa Helsingin vanhempainyhdistyksen ehdotuksen maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi. Aloite vahvistaa samalla uuden opetussuunnitelman toteuttamisedellytyksiä. Pienehköllä panostuksella Helsingin kaupungilla on mahdollisuus tehdä suuria tekoja oppimisen ja kansalaiseksi kasvamisen mahdollisuuksien yhdenvertaistamiseksi. Esitämme, että aloitteen valmistelun pohjana käytetään alla olevaa Helsingin vanhempainyhdistyksen aloitetta.

Helsingin vanhemmat HELVARY ry:n aloite kaupunginvaltuustolle: Maksuttoman koululaisliikenteen kokeilu Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi

Helsingin vanhemmat HELVARY esittää, että Helsingin kaupunki lähtee toteuttamaan ennakkoluulottomalla ja rohkealla tavalla perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa ja sallii Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi opettajan johdolla matkustaville koululaisryhmille joukkoliikenteen maksuttoman käytön kello 10 ja kello 15 välillä.

HELVARY on saanut paljon yhteydenottoja koulujen heikkenevään taloudelliseen tilanteeseen liittyen. Varat retkiin koulupäivän aikana ovat vähentyneet olennaisesti: tilanne on voimakkaassa ristiriidassa perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kanssa, jonka hengen mukaisesti koko kaupungin tulisi palvella aktiivisena oppimisympäristönä.

Helsinkiläisiä vanhempia edustavan HELVARYn näkemyksen mukaan jokaisella koululaisella tulisi olla mahdollisuus nauttia Helsingin merkittävistä ilmaisista kulttuurikohteista osana perusopetusta. Tällä hetkellä retkien tekeminen vaatii koulun ulkopuolista rahoitusta — lähinnä vanhempien keräämiä varoja.

Arvio aloitteen kustannusvaikutuksista

Joukkoliikenteen kustannukset eivät kokeilun seurauksena nousisi, mutta oppimisen mahdollisuudet ja alueellinen yhdenvertaisuus lisääntyisivät selvästi. Verovaroin kustannettu joukkoliikenne ei ole arkisin ruuhka-aikojen ulkopuolella kovin tehokkaassa käytössä, joten juhlavuoden kokeilu ei myöskään ruuhkauta julkista liikennettä. Tämä olisi myös keino nostaa linjojen käyttöastetta.

Arvio aloitteen lapsivaikutuksista

Tutkimustiedon mukaan vain omalla asuinalueella myös vapaa-ajalla pysyttelevien lasten ja nuorten suhteellinen osuus kasvaa koko ajan, joten peruskoulu on tärkeässä roolissa tasaamassa helsinkiläisten lasten ja nuorten mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Koulujen lähiympäristössä ja jokaisessa kaupunginosassa on toki kiinnostavaa ja opetussuunnitelman näkökulmasta tärkeää nähtävää ja tehtävää, mutta myös erilaiset pop up -henkiset tapahtumat (koululaisille päiväaikaan tarjottavat näyttelyt, tempaukset, työpajat) sijaitsevat useimmiten keskustassa. Niillä kouluilla, jotka voivat tehdä retket jalan, on merkittävästi parempi mahdollisuus toteuttaa uuden opetussuunnitelman henkeä kuin kouluilla, joiden on kustannettava erikseen oppilaiden liikkuminen julkisella liikenteellä tai tilausajoin. Tilanne Helsingin sisällä on erittäin epätasa-arvoinen oppimisen mahdollisuuksien osalta ja edesauttaa entisestään oppilaiden välisen eriarvoisuuden kasvua.

Helsingin kaupungilla on nyt mahdollisuus tehdä avarakatseinen, hyvinvointieroja purkava ja lapsimyönteinen kokeilu. Toivomme kaupungin tarttuvan tähän mahdollisuuteen ja tekevän päätöksen, jolla on vain positiivisia lapsivaikutuksia.

HELVARY keskustelee mielellään aloitteestaan ja kehittää sitä eteenpäin.

LÄHTEET: Bernelius, Venla (2013). Eriytyvät kaupunkikoulut. Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2013:1. HLJ 2015.

Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012. https://www.hsl.fi/…/liikkumistottumukset_helsingin_seudull…

Merimaa, Maija (2015): Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi- ja haastatteluhankkeesta (NuHa). http://www.hel.fi/…/liitteet/nk/150330_NuHa_raportti_nettiv…

Vilkama, Katja & Lönnqvist, Henrik & Väliniemi-Laurson, Jenni & Tuominen Martti (2014). Erilaistuva pääkaupunkiseutu. Sosioekonomiset erot alueittain 2002–2012. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2014:1.

Kuvan lähde: Liikkumistottumukset Helsingin seudulla, HSL Helsingin seudun liikenne, Edita Prima Oy, 2013 Viitattu 13.12.2016: https://www.hsl.fi/…/liikkumistottumukset_helsingin_seudull…