Punainen matto kaupungintalon ovella tänään sisään käveltäessä oli paikallaan. Kuka se oli keksinytkään niin hienoa. On hyvä tunnistaa kun tehdään kenties käänteentekevä ratkaisu. Tänään tehdään Helsingin energiakäänne.

Lähdin itse mukaan politiikkaan 8 vuotta sitten ennen kaikkea energia- ja ilmastoasioiden ja niihin kiinteästi liittyvän kestävän kehityksen vuoksi. Pitkään uskoin, että maailman olennainen tulevaisuuskysymys on sellainen, jossa lopulta olemme maailmana ikään kuin kaikki samalla puolella. Politiikan tehtävänä olisi rakentaa ohjauskeinoja, jotta tietoa saadaan tarpeeksi ja oikealle polulle päästään mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Kaksi vuotta sitten istuin lapsenuskoni koki suuren kolauksen. Istuimme suuren öljy-yhtiön hallituksen jäsenen isännöimällä lounaalla. Ystäväni, intialainen koulutusjärjestön johtaja, kysyi isännältämme, mitä te sanotte omille lastenlapsillenne, kun he joskus kysyvät, mitä te suuren öljy-yhtiön edustajana ja yritysjohtajana teitte, kun tajusitte, miten suuri kysymys ilmastonmuutos on.

Öljy-yhtiötä edustanut isäntämme, yhtiön hallituksen jäsen, hermostui. Hän sanoi, että ei ole hänen asiansa miettiä tällaisia! Politiikka tekee säännöt ja yhtiö pyrkii tekemään voittoa!

Tämä tapahtui Yhdysvalloissa.

Onneksi me olemme tänään Euroopassa ja Helsingissä.

Euroopassa ja Helsingissä on mahdollista, että kaupunki omistaa maan toiseksi suurimman energiayhtiön.

Euroopassa ja Helsingissä on mahdollista, että, kuten Pekka Majuri totesi – on ”Puhtaasti liiketaloudellisesti kaikki esitykset ovat kannattamattomia”.

Euroopassa ja Helsingissä meidän on mahdollista toimia niin, että politiikka voi pelastaa maailman. Päätös kerrallaan.

Eli kuten Kaarin Taipale korosti, tässä päätöksessä keskeistä on demokratia ja julkinen valta. Demokratian suhteen korostaisin kahta asiaa.

Ensinnä kaupungilla mahdollista tehdä päätös, joka ”on puhtaan liiketaloudellisesti kannattamaton”. Toiseksi uskon, että liki yksimielinen päätös, joka tänään tehtäneen, oli mahdollinen ja lopulta vääjäämätön, koska niin monet järjestöt ja kaupunkilaiset ovat toimineet väsymättä sen eteen, että nopeasti muuttuva ja kehittyvä energiamarkkina on otettu jatkuvasti huomioon ja tarvittavat selvitykset on tehty. Kiitos teille kaikille.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Pöyryn selvitys, joka valmistui juuri sopivasti budjettineuvotteluihin. Kiitos Pöyry-selvityksen saimme kirjattua energiatehokkuus ja aurinkosähköohjelmat Sdp:n vaihtoehtobudjettiesitykseen ja myöhemmin budjettisopuun. Tähän energiapäätökseen kaupunginjohtaja otti ne omaan esittelyynsä eikä edes äänestystä tarvittu.

Hyvät valtuutetut,

Paljon yksityiskohtia siirtyy ratkottavaksi tulevaisuudessa. On huolehdittava kaupunkilaisten kohtuuhintaisesta lämmön ja sähkönsaannista kaikissa vaiheissa. On huolehdittava, että omistamamme yhtiö ei tee sillä tavalla liiketaloudellisesti kannattomattomia päätöksiä, ettei se voisi myös tuottaa tulosta omistajilleen, kaupunkilaisille. Päätösesityksen liitteenä 1 oleva esitys kehittämisohjelman toteuttamiseksi on ansiokas kokonaiskuvaus.

Olennaista tänään kuitenkin on se, että emme nyt sitoudu yhteen jättimäiseen investointiin. Sen sijaan sitoudumme Helenin omistajina tiettyyn polkuun.

Hyvät valtuutetut, me puhumme usein kestävästä kehityksestä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Meillä ei tule olemaan Helsingissä usein tämän mittaluokan ratkaisuja, joka konkretisoisi kestävän kehityksen soveltamista päätöksentekoon. Tänään pyrimme etsimään ratkaisuja, jotka ovat kestäviä sekä ympäristön, talouden että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Siksikin tämä on niin iso periaateratkaisu.

Hyvät kanssavaltuutetut. Emma Kari puhui sydämestä, vaikka usein näenkin punaista ja alan pelata puhebingoa, kun poliittisessa puheessa lastemme tulevaisuuteen. Tänään lapsiin viittaamiseen oli aihetta.

Kuten Emma Kari, koen että tämä päätös antaa uskoa siihen, että politiikka voi pelastaa maailman. Päätös ja kaupunki kerrallaan.

Kuten Kaarin Taipale puheessaan totesi, tänään helsinkiläiset voivat kaikki olla pariisilaisia.