Puheenvuoroni valtuustossa tänään:

“Yhdellä kansliapäällikköhakijoista on laaja kokemus juuri sellaisesta tehtävästä, mihin nyt ensi kertaa haemme Helsingissä tekijää. Hän on toiminut julkishallinnollisen laajan organisaation eli sisäministeriön kansliapäällikkönä aisaparinaan vaihtuva ministeri – siis aivan niin kuin malli täällä Helsingissä tulee olemaan ensi kesäkuusta alkaen olemaan, kun meillä kansliapäällikkö ja pormestari.

Valtiollahan nimenomaan kansliapäällikkö johtaa ministeriötä ja vastaa jatkuvuudesta ja organisaation toimivuudesta, kun hallitukset ja ministerit vaihtuvat.

Työskentelin valtion palveluksessa, kun Ritva Viljanen oli sisäministeriön kansliapäällikkö.

Perehdyin siinä yhteydessä Viljasen ansioihin. Ne olivat poikkeukselliset. Hänellä on ollut ilmiselvä kyky viedä johtamaansa organisaatiota eteenpäin henkilöstön voimavarat tunnistaen, ihmisiä kuunnellen ja samalla voimakkaasti kehityskohtiin tarttuen.

Luvut puhuvat puolestaan kokemuksen laajuudesta: lähes 15 vuoden ajan Ritva Viljasella on koko ajan ollut noin 10 000 alaista ja miljardiluokan budjettivastuu. Lisäksi hän on toiminut esittelijänä sekä valtakunnan hallitukselle että Helsingin kaupunginhallitukselle.

Kuvaavaa on, että Viljanen on ainoa hakija, jonka puolesta tämän hakuprosessin aikana entiset alaiset ovat olleet yhteydessä. Ritva Viljanen on ammattilaisten äänin valittu kolmesti vuoden hallinnon kehittäjäksi ja vaikuttajaksi.

Hyvät valtuutetut, hakuilmoituksessa edellytimme ”Kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja –hallinnon tuntemusta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.”

Ritva Viljanen on näillä kriteereillä pätevin hakija kaikkien aiempien näyttöjensä ja työkokemuksensa valossa.

Kävin läpi myös personnel-arviot – jos niitä ylipäänsä käyttää arvion tukena niin myös ne vahvistavat Viljasen esimiesvalmiudet ja motivaation.

Hyvät valtuutetut, oikeustaju on ollut koetuksella tämän prosessin aikana. Valitsemme Suomen suurimman työnantajan ja Suomen suurimman kaupungin ykkösvirkamiestä seitsemäksi vuodeksi johtamaan kymmenien tuhansien ihmisten organisaatiota. Ensi töikseen valittavan henkilön tehtävänä on johtaa vuosisadan organisaatiouudistusta.

Mitä tapahtuu? Käydään monivaiheinen hakuprosessi ja lopuksi esittelijä tekee esityksen ja vetoaa epämääräiseen ”sopivuuteen”. Nähty prosessi on outo viesti aikana, joka painottaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Olen siitä pahoillani kaikkien hakijoiden puolesta. Onneksi jokainen valtuutettu voi tehdä oman harkintansa ja cv-vertailun, jota esittelijä ei tehnyt. Cv-vertailun voi lukea Helsingin sanomista tai vastaesityksestä. Ritva Viljasen personnel-arvio on hänen omalla luvallaan täällä salissa.

Edellytän, että esittelijä vastaa Osku Pajamäen täällä esittämiin kysymyksiin.

Edellytän, että pätevin ja ansioitunein valitaan. Vain siten oikeus voi toteutua. Vain siten emme sorru syrjintään. Se on Helsingin etu ja kaikkien hakijoiden oikeus.”