(Puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.2.2015)

“Mitä kaikkea työ teille merkitsee? Toimeentuloa, elämän merkityksellisyyttä? Pelkoa työn loppumisesta tai siitä, että lapsi tai lapsenlapsi ei saa työtä? Työhön kiteytyy yksilön tasolla valtava määrä asioita: toivoa, mahdollisuuksia, pelkoa, puutetta.

Helsingissä on tällä hetkellä arviolta 460 työtöntä jokaista valtuutettua kohti. 460. Yhteensä työttömiä on liki 40 000.

Tähän on saatava muutos sekä yksilöiden että yhteiskunnan vuoksi.

Siksi sosialidemokraatit tekee tänään ensimmäisen uudenmuotoisen ryhmäaloitteen, aloitteen, jota haluamme painottaa. Osana 2016 budjetin valmistelua teemme aloitteen työstä. Esitämme kaupungille työllisyysohjelmaa. Sen tavoitteena on aloittaa uusi aika tämän kaupungin työllisyyspolitiikassa.

Samalla julistamme työtalkoot auki kaikille kaupunkilaisille. Aloitteemme ja siihen kuuluva 12-kohtainen keinolista tulee nyt julkiseksi verkkosivuillemme ja facebookiin.  Keräämme sinne kaikki lisäehdotukset keinoiksi. Sitoudumme jättämään ne kaupunginjohtajalle maaliskuun aikana.

Hyvinvointi syntyy työstä, kuten valtuutettu Männistö sanoi.  Siksi ei olekaan mitään tolkkua siinä, että Helsinki maksoi viime vuonna 32 miljoonaa euroa sakkomaksuja Kelalle, koska työllisyyden hoitoon ei satsattu fiksulla tavalla. 2013 summa oli 20 miljoonaa eli kahdessa vuodessa olemme maksaneet sakkomaksuja yli 50 miljoonaa sen sijaan, että nämä varat olisi käytetty aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan.

Tässä ei totisesti ole mitään järkeä! 2016 tavoitteet on asetettava aivan toisin.

En käy tässä läpi koko 12-kohtaista listaa työllisyysohjelmaamme ehdotetuista keinoista. Voitte käydä niihin tutustumassa ja lisätä omia ehdotuksianne täällä. Totean vain kaksi:

-Työllisyyden hoito on saatettava kaupungin strategian keskiöön. Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan työllisyystoimikunta, jossa kaupungin johdon ja poliittisten puolueiden lisäksi ovat edustettuina ainakin työmarkkinajärjestöt, yrittäjät ja kolmas sektori.

-Kartoitetaan ja kehitetään ns. avustavia työtehtäviä yhdessä eri toimijoiden (työmarkkinajärjestöt, yrittäjät, kolmas sektori) kanssa. Kohteina voivat olla esim. vanhainkodit, päiväkodit, kirjastot, kaupungin remontit, puutarhatyöt yms. mm. Tanskan mallin mukaisesti.

Hyvät valtuutetut ja valmistelijat, sosialidemokraattinen ryhmä haluaa osana budjettivalmistelua haastaa Helsingin! Ei sakkoja vaan duuneja! Helsinkiin työllisyysohjelma!”