(HS Mielipide 11.3.2011)

Tulevan hallituksen pitää vahvistaa julkista terveydenhuoltoa. Aiheesta kirjoitti myös Heikki Janhunen (HS Mielipide 9. 3.).

HS:n pääkirjoitus (7. 3.) vaati seuraavalta hallitukselta selkeää esitystä terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta tulevaisuudessa. Vaatimus on perusteltu. Ratkaisun avain on terveydenhuollon rahoitus. Julkisilla varoilla tuetaan julkisesti tuotettujen palveluiden lisäksi työterveyshuoltoa ja yksityistä terveydenhuoltoa.

Yhä usemmat vanhemmat ottavat lapselleen terveysvakuutuksen. Niiden yleistymisen syyksi mainitaan vanhempien käsitys siitä, että vakuutus turvaa laadukkaammat palvelut yksityisellä terveysasemalla. Osin käsitys voi pitää paikkansa. Rohkenen kuitenkin väittää, että usein kyse on enemmän uskomuksista kuin todellisista huonoista kokemuksista. Neuvolaan ollaan useimmiten tyytyväisiä.

Vakuutuksen ottamisen myötä halu tukea julkista terveydenhuoltoa saattaa vähentyä. Ajatellaan, että omat palvelut hoituvat yksityisellä (lapset) ja työterveyshuollossa (aikuiset), joten miksi rahoittaa verovaroin laajaa julkista palvelua? Näkemys on kuitenkin virheellinen. Vakavien sairauksien hoidosta vastaa julkinen terveydenhuolto. Lisäksi kaikkien yhdessä käyttämät ja rahoittamat palvelut torjuvat eriarvoisuutta.

Tulevan hallituksen tulee tehdä esitys, jossa yksityisen terveydenhuollon Kela-tukeen käytettyjä varoja suunnataan julkisen terveydenhuollon laadun turvaamiseen.

Pääkirjoituksessa todettiin, että poliitikot kannattavat puheissa julkista terveydenhuoltoa, mutta tekevät käytännössä yksityistä terveydenhuoltoa suosivia päätöksiä. Siksi olisi mielenkiintoista kysyä ehdokkailta, onko heillä yksityinen terveysvakuutus.

Pilvi Torsti (sd), tutkijatohtori, Helsinki