Vaaliteemat

  • Naisten ja nuorten aseman parantaminen rakentaa rauhaa ja vahvistaa vakautta.
  • Maailmanpolitiikassa Yhdistyneille Kansakunnille vahva rooli.
  • Aktiivinen Eurooppa-politiikka


Tässä Politiikan Pelastusohjelman eduskuntavaalien 2011 tavoiteohjelmaa rakentavassa blogissa hahmotellaan peruslähtökohtia Suomen EU- ja maailmanpolitiikalle ja todetaan, että juuri kansainvälisten kysymyksien vuoksi politiikan täytyy pelastaa maailma.

*****

Ulkopolitiikka, siis Suomi osana maailmaa, on valtava kokonaisuus asioita, joita kaikkia ei ole mieltä kerralla yrittääkään käsitellä. Tässä blogissa kuitenkin joitain peruslähtökohtia, joista ajatteluni ponnistaa. Suomen ulkopolitiikan perinteinen lähtökohta on ollut välttää muiden moralisointia. Yhteisten haasteiden maailmassa tämä asenne ei toimi. Tarvitaan aktiivisuutta, halua toimia ja muuttaa maailmaa. Olemme nähneet tämänsuuntaista muutosta viime vuosien aikana ja hyvä niin. Tämä aktiivinen ote pitää palauttaa myös EU-tasolle ja Eurooppa-politiikkaamme. Kun vaadin että politiikan täytyy pelastaa maailma, olen tosissani. Ilmastonmuutos, kilpailu energiasta, maailmanlaajuinen finanssikriisi, kehitysmaiden hätä, kilpailu puhtaasta vedestä ja ruuasta, terrorismi ja kyberhyökkäykset ovat kaikki valtavia aikamme ilmiöitä, jotka meidän on ratkaistava ja joihin meidän varauduttava. Siksi korostaisin avoimuutta ja yhteistyötä kaikessa kansainvälisessä politiikassa. Samalla lopettaisin erittelyn erillisiin politiikan lohkoihin. Useimmiten ulko- ja turvallisuuspolitiikan, kehityspolitiikan ja globalisaatiopolitiikan erittely ei ole tarpeen. Teemme maailmanpolitiikkaa. Euroopan unionin yhteistä ulkopolitiikkaa pitää vahvistaa. Muutamia poliittisia tavoitteita, joita pidän tärkeänä:

  • Osana EU: ja Suomen globaalipolitiikkaa haluaisin nähdä reilun kauppapolitiikan ja sen ytimessä työolot,  työehdot ja ympäristön suojelun. On absurdia, että naudanlihan tuonti eurolueelle voidaan kiertää nautojen kelvottomien elinolosuhteiden vuoksi, mutta kenkien pääsemistä Suomen markkinoille ei kielletä ihmisten kelvottomien työolojen vuoksi.
  • Kehitysyhteistyössä on vihdoin päästävä tavoitteeseen, johon Suomi on sitoutunut ja nostaa kehyvarat 0,7% Bkt:sta. Omien kokemuksien valossa esim Nepalissa ja Bosniassa olen myös vakuuttunut, että yhtä tärkeää kuin raha on se, miten se käytetään. Kehitysyhteistyön ja -avun pitää perustua vastaanottaja-alueen tarpeisiin ja lähtökohtiin, ei Suomen tai EU:N  kauppapoliitisiin intresseihin.
  • Ja lopuksi naiset, rauha ja turvallisuus – rauhanpolitiikassa naisten rooli on kaikkialla maailmassa keskeinen ja naisten ja tyttöjen osallistaminen ja aseman parantaminen on kenties tehokkain tapa lisätä oikeudenmukaisuutta ja rauhaa ja sitä myöten hyvinvointia maailmassa.

Kuulen mieluusti näkemyksiä ja ajatuksia näistä laajoista teemoista. MItä Suomen eduskunnassa pitäisi tehdä? Linkkejä kirjoituksiini tästä laajasta maailmanpolitiikan aihepiiristä: Kolumni, jossa sivutaan mm. nationalismia täällä. Kolumni, jossa hahmotellaan rohkeaa ulkopolitiikkaa täällä. Kolumni globaalista työväenliikkeestä ja sdp:stä osana sitä täällä. Blogikirjoitus osana EU-vaaleja 2009 EU:sta ja siviilikriisinhallinta täällä. Blogikirjoitus osana EU-vaaleja 2009 kehitysyhteistyöstä täällä. Kepan ulkopoliittisen vaalikoneen vastaukseni täällä.