Politiikan pelastusohjelman teksti- ja videoblogeja ja niihin liittyvää keskustelua on julkaistu helmikuusta 2009 alkaen. Seuraavassa yhteenveto 7.5.2009 mennessä turvallisuus-teeman alle tuotetusta materiaalista. Eurovaalien 2009 tavoiteohjelmaani pääsee tästä.

Laillista turvaa ja laajaa turvallisuutta

Euroopan unionin täytyy pikaisesti kehittää ja vahvistaa yhteistä ja toimivaa turvapaikkapolitiikkaa samalla kun pyritään laajan turvallisuus -käsitteen puitteissa ja esim. siviilikriisinhallinnan avulla puuttumaan syihin, joiden vuoksi ihmiset lähtevät lohduttomille matkoille Afrikasta Eurooppaan. Suomessa on syytä ymmärtää turvapaikanhakijan ja -saajan ja maahanmuuttajan ero. Katso tästä lisää kohdassa erilaisuus.

”Sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa ei pidä nähdä toisilleen vastakkaisina. Tosiasia on, että me siviilikriisinhallitsijat pystymme toimimaan Afganistanissa, koska ISAF huolehtii yleisestä fyysisestä turvallisuudesta.” Johanna Valenius