Politiikan pelastusohjelman teksti- ja videoblogeja ja niihin liittyvää keskustelua on julkaistu helmikuusta 2009 alkaen. Seuraavassa yhteenveto 7.5.2009 mennessä tiede ja tutkimus -teeman alle tuotetusta materiaalista. Eurovaalien 2009 tavoiteohjelmaani pääsee tästä.

Tutkimus mukaan politiikan tekoon

Tieteellisesti koetellun tiedon painoarvoa tulisi parantaa päätettäessä yhteisistä asioista ilmastopolitiikasta talouspolitiikkaan. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama keräsi ympärilleen suuren joukon tutkijoita ja tiedemiehiä. Hänestä tulisi ottaa oppia Brysselissä ja Helsingissä.

Ei riitä, että poliitikot ja virkamiehet perustelevat päätöksiään tutkimuksilla, jotka heitä miellyttävät. Tulee pyrkiä tutkitun tiedon ja poliittisen tahdon väliseen vuorovaikutukseen. Tutkitun tiedon tulee päätyä päättäjille, ja näiden pitää päästä kysymään takaisin.

”Ympäristötutkijana koen, että tiede esittäytyy politiikassa lähinnä hyväksikäytettynä, eikä sisällöllisesti vakavasti otettuna. Oma tutkimusalueeni, Itämeri-tutkimus, on mainio esimerkki…” Katrianna Halinen