Politiikan pelastusohjelman teksti- ja videoblogeja ja niihin liittyvää keskustelua on julkaistu helmikuusta 2009 alkaen. Seuraavassa yhteenveto 7.5.2009 mennessä työelämä-teeman alle tuotetusta materiaalista. Eurovaalien 2009 tavoiteohjelmaani pääsee tästä.

Työelämään tarvitaan kahden raiteen malli

Työelämän pelisäännöt on pääosin rakennettu vakituisten ja pysyvien työsuhteiden malliin. Talouden rakennemuutos on kuitenkin muuttanut maailmaa ja yli puolet uusista työsuhteista pelkästään Suomessa on muuta kuin vakituisia. Työurien katkonaisuuden tueksi tarvitaan työvoimapolitiikan lähtökohdaksi kahden raiteen malli. Kokoaikaisten ja pitkien työsuhteiden rinnalle tulee rakentaa pätkä- ja katkotyöläisille oma raiteensa.

Kilpailupolitiikka ei saa syrjäyttää työntekijöiden perusoikeuksia. Työehtokilpailun haittavaikutuksiin puututaan parhaiten parantamalla työntekijöiden neuvotteluvoimaa etenkin EU:n uusissa jäsenmaissa. Se vaatii työtä Euroopan parlamentissa ja ammattiyhdistysliikkeessä.

” Lama meillä täällä on kaikilla, eikä ainoastaan ns. kokoaikaisesta ja vakinaisesta työstä putoavilla.” Anu Suoranta