Hyvinvointiyhteiskunta

Lähikoulusta en luovu

by Pilvi Torsti • 4.10.2012

(kolumni Demokraatissa 4.10.2012) “Suomalainen peruskoulu on niin hyvä, että kyllä se lähikoulu on jokaiselle paras. Mä siis vähän vastustan tällaista koulushoppailua, josta on lehdissä kirjoitettu.” Tähän tapaa tarinoi lähikoulumme rehtori syksyn vanhempainillassa. Kun joku vanhemmista kysyi, pitääkö rehtori puhutteluja, vastaus kuului: “Mä olen samalla tasolla kuin kaikki muutkin ihmiset. Mä en aseta itseäni eri asemaan […]


Työpolitiikkaa! Asennetta!

by Pilvi Torsti • 13.8.2012

(kolumni Demokraatti 13.8.2012) ”Miksiköhän työministeristä tulee enemmän mieleen työttömyys kuin työ ja työnteko?” Näin mietti tuttava taannoin, kun kerroin olevani työministerin erityisavustaja. Jäimme pohtimaan asiaa. Mielikuva työministeristä puhumassa työttömyydestä on rakentunut vuosikymmeniä sitten. Lapsuuteni uutiskuvissa Urpo Leppänen lupasi poistaa työttömyyden kuudessa kuukaudessa. 1990-luvun laman työttömyysuutisia kansalaisille tulkkasi työministeri Ilkka Kanerva. Tuttavalle totesin, että nykyisen työministerin […]


Trendiryhmän toimenpideesitysten takana on laaja joukko

by Pilvi Torsti • 10.6.2012

(Mielipidekirjoitus HS 8.6.2012) Eli­na Grundst­röm viit­ta­si (HS Ko­lum­ni 5. 6.) niin sa­not­tuun tren­di­ryh­mään. Ryh­mä sel­vit­tää ja ke­hit­tää työ­voi­man käyt­tö­ta­po­ja ja työn te­ke­mi­sen muo­to­jen muu­tost­ren­de­jä. Ha­luai­sin tar­ken­taa pa­ria asiaa työm­me poh­jal­ta. Grundst­röm esit­ti, et­tä hal­li­tus oli­si it­sen­sä työl­lis­tä­jien so­siaa­li­tur­van osal­ta “­päät­tä­nyt, et­tei asial­le tar­vit­se teh­dä mi­tään”. Tren­di­ryh­män vä­li­ra­por­tis­ta tä­tä joh­to­pää­tös­tä ei voi teh­dä. Ra­port­ti si­säl­tää laa­jan työn […]