Hyvinvointiyhteiskunta

Työelämä

by Pilvi Torsti • 9.2.2009

Kirjoitan politiikan pelastusohjelmaa viikottain. Tervetuloa mukaan, toukokuussa kokoan kirjoitusten ja keskustelujen pohjalta EU-vaalien tavoitteeni.  Kulutuskysyntä on monen Euroopan maan talouden kivijalka. Tarvitsemme ostovoimaisia palkansaajia. Globaali rakennemuutos ja taantuma kuitenkin vievät työpaikkoja Euroopasta muualle. Miten luoda Eurooppaan työtä ja työpaikkoja? Entä tarvitsemmeko oikeasti ostovoiman jatkuvaa kasvua? Ja miten huolehtia työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelusta ylikansallisilla markkinoilla?


Maaseutu

by Pilvi Torsti • 9.2.2009

Kirjoitan politiikan pelastusohjelmaa viikottain. Tervetuloa mukaan, toukokuussa kokoan kirjoitusten ja keskustelujen pohjalta EU-vaalien tavoitteeni. Tarvitsemme hyviä ideoita, miten elävöittää maaseutua, niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Millaisia ne voisivat olla?


Hyvinvointivaltio

by Pilvi Torsti • 9.2.2009

Kirjoitan politiikan pelastusohjelmaa viikottain. Tervetuloa mukaan, toukokuussa kokoan kirjoitusten ja keskustelujen pohjalta EU-vaalien tavoitteeni. Suomalainen hyvinvointivaltio on ollut rajussa muutoksessa lama-ajasta lähtien. Kuluja karsitaan ja palveluja yksityistetään; väestö vanhenee, auttavien käsien tarve kasvaa, ja rahoitusongelmat ovat ilmeiset. Millaisin konstein hyvinvointivaltio pystyisi nykyistä paremmin ja samalla mielekkäin kustannuksin takaamaan kaikille inhimilliset olosuhteet ja tasa-arvoiset mahdollisuudet?