Kirjoitan politiikan pelastusohjelmaa viikottain. Tervetuloa mukaan, toukokuussa kokoan kirjoitusten ja keskustelujen pohjalta EU-vaalien tavoitteeni.

Suomalainen hyvinvointivaltio on ollut rajussa muutoksessa lama-ajasta lähtien. Kuluja karsitaan ja palveluja yksityistetään; väestö vanhenee, auttavien käsien tarve kasvaa, ja rahoitusongelmat ovat ilmeiset. Millaisin konstein hyvinvointivaltio pystyisi nykyistä paremmin ja samalla mielekkäin kustannuksin takaamaan kaikille inhimilliset olosuhteet ja tasa-arvoiset mahdollisuudet?