Tänään julkaistu ammattiin opiskelevien näkemyksiä kuvastava amisbarometri nostaa esiin kaksi erityisen hälyttävää vastausta.

Nuoret kaipaavat opetusta! Ero vastauksissa kahden vuoden takaiseen barometriin on merkittävä. Kun kaksi vuotta sitten lisää oman alan opettajan pitämää opetusta kaipasi ammattiin opiskelevista joka viides, nyt vastaava luku oli 34 prosenttia. Muutos kahdessa vuodessa on merkittävä. SDP:n Pilvi Torsti toteaakin, että viime vuosien järjettömien säästöjen vaikutukset näkyvät tässä: opetusta kaivataan, koska sitä ei ole riittävästi. Tämä viesti on kuulunut kouluista ja opettajilta.

– Ensi maanantaina tulen kysymään ministeri Grahn-Laasoselta, onko hän kärryillä käytännön tilanteesta kentällä. Nythän ensi vuodeksi esitetään edelleen rajuja lisäsäästöjä.

Toinen hälyttävä tulos liittyy etniseen ja kulttuuriseen syrjintään. Joka neljäs vieraskielisistä opiskelijoista kokee tulleensa syrjityksi etnisen tai kulttuurisen taustansa perusteella. Suomenkielisistä opiskelijoista syrjintää on kokenut vain neljä prosenttia vastaajista.

– Tilanne tässä on säilynyt kaksi vuotta muuttumattomana. Tässä on tärkeää haastaa oppilaitokset, opiskelijajärjestöt ja muut toimijat miettimään, mitä voidaan tehdä. Nämä luvut ovat rajuja.

Torsti korostaa, että amisbarometri antaa meille todella arvokasta tietoa, jota koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää. Meillä on maailmalla mallina käytettävä ammatillinen koulutusjärjestelmä. Tulevaisuuden osaamistarpeet entisestään korostavat ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja merkitystä.

Amisbarometri on toteutettu 2015 ja 2017. Sen toteutuksesta ovat vastanneet Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto SAKKI ry ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.