Tiedote Julkaisuvapaa 6.5.2015

Männistö & Torsti: Helsingin kysymykset Juha Sipilälle

Pääkaupunkiseudulla asuu viidesosa suomalaisista, mutta se vastaa kolmasosasta koko Suomen BKT:sta. Pääkaupunkiseutu ja sen ytimenä Helsinki ovat siis elintärkeitä koko Suomen hyvinvoinnille. Alueen kasvu, kilpailukyky ja elinvoimaisuus ovat kriittisessä osassa koko Suomen menestysreseptiä etsittäessä.

Kaupungistuminen on globaali megatrendi. Ihmiset haluavat asua tiiviisti työpaikkojen ja palvelujen lähellä. Yritysten sijainti ja palvelut keskittyvät skaalaetujen vuoksi. Jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2030 mennessä jo kolme neljästä. Siksi kaikkialla maailmassa haetaan ratkaisuja esimerkiksi liikenteeseen, lämmitykseen, asumiseen, monikulttuurisuuteen ja infrastruktuuriin viemäreistä puhtaaseen veteen ja jätehuoltoon. Ympäri maailmaa kaupunkipolitiikka ja kaupunkiseutujen erityiskysymyksien ratkaisu nähdään kansallisesti keskeisinä kysymyksenä.

Vuonna 2050 myös helsinkiläisiä arvioidaan olevan 850 000. Pelkästään asuntomarkkinoilla puhutaan kymmenien miljardien markkinoista.

Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö ja Helsingin sosialidemokraattien puheenjohtaja Pilvi Torsti ihmettelevätkin kaupunkipolitiikan puuttumista hallitustunnustelija Juha Sipilän agendalta ja keskustelun loistamista poissaolollaan hallitusohjelmaa linjattaessa.

”Kaupungistuminen on vuosikymmeniä jatkunut trendi, kun ihmiset haluavat liikkua työmahdollisuuksien perässä ja kaupunkien tarjoamien mahdollisuuksien lähelle. Kasvavien uusien toimialojen yrityksille skaalaedut ja tiivis kaupunkirakenne on osoitettu vetovoimatekijöiksi, jotka ohjaavat niiden sijoittumista. Tätä trendiä ei politiikalla voi tai pidä estää”, Männistö ja Torsti toteavat.

”Kyse ei kuitenkaan ole vastakkainasettelusta – Helsingin menestys koituu koko Suomen parhaaksi. Tämä mahdollistaa osaltaan panostukset eri puolilla Suomea kunkin alueen vahvuuksiin nojaavaan kehitykseen.”

“Samalla kaupungeissa kärjistyvät myös monia ajassamme huolestuttavat kehityskulut, kun ihmisten elinpiirit eriytyvät toisistaan. Esimerkiksi koulujen väliset oppimiserot ovat maan suurimpia Helsingin sisällä. Syrjäytyminen on ennen muuta kaupunkien ongelma, koska nuoret keskittyvät kaupunkeihin. Panostukset nuorten ja maahanmuuttajien panoksen saamiseksi yhteiskunnan palvelukseen vaativat erityistä työtä nimenomaan isoissa kaupungeissa.”

“Juha Sipilän 15 kysymystä muille eduskuntapuolueille on tarkkaan luettu ja vastauksetkin jo tavattu. Kun hallitusneuvottelut nyt etenevät haluamme helsinkiläisinä päättäjinä kysyä Sipilältä asioita, joita Sipilän julkisilta listoilta meidän nähdäksemme puuttuu”, Helsingin johtavien puolueiden kaksikko haastaa hallitustunnustelija Juha Sipilää.

Kysymykset:

Mikä on Juha Sipilän johtaman hallituksen visio Helsingistä ja metropolialueesta vuonna 2025? Mitä tätä visiota tukevia tavoitteita hallitus asettaa metropolipolitiikalleen?

Tavoitteleeko Juha Sipilän johtama hallitus talouskasvun ja työpaikkojen syntyä pääkaupunkiseudulle panostamalla vahvuuksiin, joita alueella ja sillä toimivilla yrityksillä on?

Miten Juha Sipilän johtama hallitus pyrkii etsimään ratkaisuja kohtuuhintaisen asumisen akuuttiin ongelmaan pääkaupunkiseudulla? Nojataanko keskustan talousmaantieteellisen työryhmän viime vuonna julkaistun ohjelman mukaiseen esitykseen pääkaupunkiseudun asuntotuotannon hidastamisesta?

Pyrkiikö Juha Sipilän johtama hallitus toteuttamaan Pisara-radan rakennushankkeen, joka työllistää, luo edellytyksiä asuntorakentamiseen, edistää raideliikennettä ja on osa laajaa satojen miljoonien EU-pakettia? Mihin pääkaupunkiseudun keskeisiin uusiin infrahankkeisiin Juha Sipilän johtama hallitus on valmis sitoutumaan?

Onko Juha Sipilän johtama hallitus valmis jatkamaan työtä, jotta toisen asteen koulutuspaikat jaetaan entistä oikeudenmukaisemmin ja suhteessa nuorten määrään eri puolilla Suomea?

Miten Juha Sipilän johtama hallitus panostaa maahanmuuttajaväestön kotoutumiseen pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, missä jo joka viides peruskoululainen Helsingissä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia?

Sitoutuuko Juha Sipilän johtama hallitus etsimään ratkaisua metropolialueen hajanaisen päätöksentekorakenteen ongelmaan, joka haittaa esimerkiksi asumisen ja liikenteen suunnittelua ja alueen eheyttä? Pyritäänkö valmistelemaan erillistä metropoliratkaisua tai kuntaliitoksia?

Lisätiedot
Lasse Männistö 0440-160 382
Pilvi Torsti 040-7191 206