Helsingin Sdp:n tiedote 11.5.2015

Helsingin kaupunginhallitus linjasi tänään Helsingin kaupungin näkökulman julkisen liikenteen alennus- ja ilmaislipuista tulevaisuudessa. Erityishuomio kiinnitettiin muun muassa liikuntaesteisten, sokeiden, seniorien, lastenvaunujen kanssa liikkuvien ja koululaisten matkustamiseen.

Kaupunginhallitus päätti äänestyksien jälkeen, että liikennepolitiikkaan kuuluu erityisryhmien huomioiminen alennuslipuissa ja ilmaislipuissa. 2017 voimaan tulevien vyöhykelippujen hinnoitteluun liittyvään lausuntoon kirjattiin Sdp:n Pilvi Torstin esityksestä tärkeä periaate siitä, että liikennepoliittiset tavoitteet kytkeytyvät esimerkiksi sosiaalipoliittisiin, koulutuspoliittisiin ja ilmastollisiin näkökohtiin. Linjaus tehtiin äänin 10-5.

”Kestävän kaupunkipolitiikan tavoitteisiin pääkaupunkiseudulla kuuluu keskeisenä osana vahvan joukkoliikenteen kehittäminen ja edistäminen. Osana tätä on erityisryhmien liikkumista pyrittävä edistämään erityisesti silloin, kun liikkuminen vaikuttaa toimintakykyyn, osallistumiseen, mahdollisuuksiin käyttää kaupungin palveluja ja esimerkiksi uusien ryhmien mukaan saamiseen julkisen liikenteen käyttäjiksi.” Torsti perusteli muutosta esittelijän linjaan, jossa alennuksien ja ilmaislippujen perusteluna korostettiin pelkästään liikenneturvallisuutta.

Uutena esityksenä kaupunginhallitus vei läpi suosituksen koululaisryhmien päiväsaikaan tehtävien matkojen maksuttomuudesta.

”Kaupungin monet museot ja palvelut ovat maksuttomia koululaisille. Haluamme mahdollistaa retket myös kohteisiin liikkumisen osalta. Lisäksi tässä avautuu uusia mahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia toimivien koulujen yhteistyöhön.” Torsti toteaa.

Erillisten ryhmien osalta kaupunginhallituksen enemmistö kannatti alennus- ja ilmaislippujen säilyttämistä ennallaan sokeille, pyörätuolilla liikkuville, liikkumisessa eritystä tuke tarvitseville, lastenvaunujen kanssa liikkuville ja kansan- ja takuueläkettä saaville. Lisäksi kaupunginhallitus tuki esitystä seniorilipusta 70 vuotta täyttäneille. Aiemmin esitetyn 9-14 aikarajauksen osalta toivottiin uudelleen harkintaan.

”Esitys siitä, että seniorilippu tai esimerkiksi vaunulippu olisi voimassa vain keskipäivällä perustuu kapasiteetin käytön lisäämiseen hiljaisempina aikoina. Uskomme, että nämä ryhmät liikkuvat joka tapauksessa pääsääntöisesti päiväsaikaan ja siksi ajoimme kellonaikoihin uutta harkintaa.”

Kaikki päätökset syntyivät enemmistöäänestyksinä. Liikkumisessa erityistä tukea tarvitsevien ja pyörätuolilla liikkuvien osalta Torstin vastaesitykseen yhtyi koko kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksen käsittely liittyi HSL:n Helsingin seudun liikenteen kaikille jäsenkunnille esittämään lausuntopyyntöön erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista.