viikonloppuna kaksi hallituksen rakennepoliittisen paketin asiaa on noussut keskusteluun: 14 kunnan yhteisen metropolin edistäminen sekä kotihoidontuki ja päivähoito-oikeuden rajoittaminen viiteen tuntiin, jos toinen vanhemmista on kotona ja mitään erityistä syytä kokopäiväiseen hoitoon ei ole. Alla näkemykseni lyhyesti.

METROPOLI

Metropolihallinnon merkitystä kuvaa hyvin se, että Sixten Korkman arvioi sen aikanaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tärkeimmäksi yksittäiseksi päätöksen Suomen kehityksen kannalta. Kyse on ennen kaikkea ihmisten arjesta: työssäkäyntialueista, liikkumisesta, kouluista, asunnoista. Metropolitasolle kuuluvat myös sellaiset isot asiat kuin ilmastonmuutoksen torjunta, julkisen liikenteen kehittäminen ja maahanmuuttopolitiikka.

Screenshot 2015-02-01 11.17.54

Vuosikymmenien ajan seudun yhtenäistä kehitystä on haitannut jokaisen kunnan erillinen suunnittelu, jossa toisaalla on rakennettu rataliikenteen varaan, toisaalla kaavoitettu sinne tänne ja pakotettu asukkaat autoilemaan. Nyt lakiesitys on valmis ja siinä otettaisiin ensimmäinen alkel eteenpäin: yhteinen päättävä elin eli valtuusto ja yhteinen alueen maankäytön suunnittelu.

Twitterissä kommentoin HS-artikkelia: ”Sdp & solidaarinen kaupunkipolitiikka: metropolialue & yhteisiä päätöksiä arkea parantamaan. Miksi ei käy kaupunginjohtaja Pajuselle?”

Maanantaina kaupunginhallituksessa tulemme esittämään myönteistä lausuntoa 14 kunnan metropolilakiin ja 2017 alkavaan metropolivaltuuston ja yhteiseen metropolikaavaan. Kaupunginjohtaja Pajusen kielteinen pohjaesitys on vastuuton, koska käytännössä Helsinki pyrkisi taas torppaamaan kaiken edistyksen seudulla. Espoo ja Vantaa lausuneet molemmat myönteisesti.

Kaupunginhallituksessa myös muita isoja asioita kuten Palmian sisäiset hallintojärjestelyt, joista Palmian johtokunta yksimielinen, mutta apualaiskaupunginjohtaja Pekka Saurilla eri näkemys.

PÄIVÄHOITO JA KOTIHOIDONTUKI

”Perhepaketti”, joka olisi rajannut kotihoidontuen alle 2-vuotiaille ja päivähoito-oikeuden viiteen tuntiin lapsilta, joiden nuorempi sisarus kotihoidossa, purkautuu. Näkemykseni aiheeseen twitter-kommenteissa, jotka julkaisin, kun paketin purkautuminen tuli julkisuuteen:

”Kotihoidontuen & subjektiivisen päivähoidon koplaus historiallinen typeryys, joka olisi nyt pitänyt purkaa. Täysin eri asioita.”

”Subjektiivinen päivähoito-oikeus hyvinvointivaltion ytimessä, kotihoidontuki ei. Jälkimmäinen olisi todellakin joutanut pois.”

”Puoli päivää lienee usein realismia, kun vanhempi kotona, mutta säästö olematon, lasten karsinointia & turhaa byrokratiaa.”

Subjektiivisen päivähoidon ja kotihoidon tuen välinen yhteys on historiallinen, koska aikanaan keskustan ja Sdp:n yhteishallituksessa syntyi ratkaisu, jossa Sdp ajoi subjektiivista päivähoitoa kaikille ja keskusta kotihoidontukea. Nämä siis päätettiin aikanaan samanaikaisesti, vaikka mitään asiallista yhteyttä niihin ei liity. Toivottavasti seuraava hallitus tarttuu kotihoidontukeen, koska sen vaikutukset kielteisiä tasa-arvolle ja ennen muuta pienipalkkaisille naisille, jotka usein syrjäytyvät työelämästä ja ajautuvat kierteeseen, jonka päässä häämöttää eläkeköyhyys.