Pääministeri Stubb 7.2.2015: ”Kun jokin asia on rikki, se pitää korjata. Ongelmien luettelemisen sijasta etsitään ratkaisuja ja ollaan valmiita tekemään asioita uudella tavalla… Uudistaminen on ainoa keino välttää taantuminen.”

Kuntaministeri Risikko 27.1.2015/Yle: ” 14 kunnan metropolihallintokaan ei saa varauksetonta kannatusta, mutta ministerin mukaan maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä vastaava hallinto tarvitaan alueelle, jotta näiden asioiden suunnittelu saadaan koko pääkaupunkiseudun kattavalle tasolle.”

Kuntaministeri Risikko 8.2.2015/YLE: ”Lähes kaikki ovat sitä mieltä, että yhteistyötä pitää tiivistää maankäyttö- asumis- ja liikenneasioissa, mutta metropolihallintoa ei kannateta. Tämä tuntuma minulla on ollut jo koko syksyn.”

Olen pahoillani tulevat seudun asukkaat. Arkeemme vaikuttavien asioiden parannusmahdollisuus ilmeisesti hukataan taas kerran. Näyttää siltä, että kokoomus ei uskalla tehdä päätöksiä maan edun nimissä. Perusteluksi napataan kuntien ja maakuntahallintojen omista intresseistä ponnistavat lausunnot. Eli nyt rohkeutta Alex! Juuri tällaisissa asioissa hallitusta tarvitaan ajamaan maan kokonaisetua yksittäisten kuntien edunvalvonnan sijaan.

Vantaan valtuuston puheenjohtaja Antti Lindtmanin kanssa totesimme viikonloppuna yhteisesti, että mitä enemmän metropoli-asiaan perehtyy, sitä voimakkaammin sitä kannattaa ja haluaa viedä eteenpäin. Kyse on arjen toimivuudesta, kyse on elinkeinopolitiikasta, kyse on demokratiasta.

Emme ole kisailevia pikku kyliä, jotka sattuvat sijaitsemaan vieri vieressä vaan yksi suuri, nopeasti kasvava metropolialue. Täällä asuu jo joka neljäs suomalainen ja ennen pitkää joka kolmas. Hallinto ei tarkoita lisäkokouksia kokousten vuoksi, vaan yhteisiä asioita koskevia aloitteita, harkintaa, mielikuvitusta, ongelmanratkaisua ja päätöksiä.

Kun vaaleissa joku puhuu pääkaupunkiseudun asuntojen kalleudesta, arkista elämää mutkistavista hajanaisista liikennejärjestelyistä tai seudullisen päätöksenteon tarpeesta, kysykää, millä keinoin asioita on tarkoitus ajaa. Nyt olisi tarjolla lakiesityksen muodossa ensi askeleet oikeaan suuntaan. Yhteistä näkemystä rakennettaisiin demokraattisesti. Maankäytön suunnittelu vietäisiin yhteiseen päätöksentekoon niin, että merkittävä lisärakentaminen jatkuisi kuntarajojen molemmin puolin eikä nykyisen kaltainen räikeä ero, joka vallitsee esimerkiksi Espoon ja Vantaan välillä, olisi mahdollinen.

Kannanottomme Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa aiheeseen tässä.

Screenshot 2015-02-09 10.21.01