Kaksi viikkoa sitten Palmiasta äänestettiin ensimmäistä kertaa Helsingin kaupunginhallituksen alaisessa konsernijaostossa. Kokouksessa asian esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen totesi kuten usein aiemminkin, että hänen käsityksensä mukana Palmian yhtiöittämisessä on edettävä.

Viikko sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok.) totesi yksi kantaan Helsingin Sanomissa: “Helsingin pitää noudattaa lakia. Säännökset kilpailuneutraliteetista tulevat voimaan vuodenvaihteessa, joten yhtiöittäminen pitää tehdä.”

Perjantainen Helsingin Sanomien HS-analyysi pyrki erittelemään Palmian yhtiöittämiseen liittyviä näkökulmia. Siinä todettiin: ” Pakottaako laki yhtiöittämään Palmian? Vastaus: ei.” Tämä oli arvokasta omaa selvitystyötä lehdeltä, jonka pääkirjoitus vielä neljä päivää aiemmin oli esittänyt muuta ehkä nojautuen kaupunginjohdon antamiin virheellisiin tietoihin.

Kaupungin merkittävintä valtaa käyttävät tahot ovat siis toistuvasti vedonneet lakiin virheellisesti.

Toivottavasti HS-analyysi auttaa nostamaan tämän näkökulman laajaan julkiseen keskusteluun.

Miksi asia on niin tärkeä?

Haluaisin tässä korostaa kolmea asiaa.

Ensinnä Palmiassa on kyse meidän kaikkien arjessa jatkuvasti läsnä olevista asioista. Palmialaiset tekevät lastemme päiväkotien ja koulujen ruuasta valtaosan. Palmialaiset huolehtivat sairaaloiden ruuista. Palmialaiset siivoojat ovat osa näiden elintärkeiden tilojen toiminnan arkista sujuvuutta. Palmialaiset katsovat yhteisesti omistamiemme kiinteistöjen perään ja ylläpitävät järjestystä esimerkiksi metroissa.

En väitä, etteikö näitä tehtäviä voisi hoitaa muukin taho kuin Palmia. Mutta väitän, että Palmia on kaikilla mittareilla mitattuna hoitanut tehtävät hyvin, tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, joten miksi riskeeraisimme mitään muutoksilla? Muista kunnista voi kysellä kokemuksia.

Lisäksi uskon monen kaupunkilaisen jakavan tässä myös arvolähtökohdan: tarvitsemme joka tapauksessa kouluissa, sairaaloissa ja päiväkodeissa ruokaa, siivousta, vahtimestareita jne. Miksi emme tuottaisi tätä pienipalkkaista työtä kaupungin omana työnä tarjoten näin elintärkeän työn tekijöille pysyvyyttä työyhteisössä, omistajuutta yhteisiin tiloihimme ja niiden käytön kehittämiseen.

Toiseksi näkökulma, jota olemme Palmian tulevaisuutta koskeneissa keskusteluissa toistuvasti korostaneet liittyy Palmian kykyyn tarjota työtä monenlaisille ryhmille. Palmia työllistää nykyisellään noin 3000 ihmistä. Heidän joukossaan on poikkeuksellisen paljon esimerkiksi maahanmuuttajia, joille Palmia on tarjonnut ensimmäisen työpaikan. Itse näkisin Palmiassa vielä paljon nykyistä enemmän mahdollisuuksia toimia eettisenä työnantajana: Suomi jää jatkuvasti esimerkiksi Ruotsin jälkeen siinä, kuinka hyvin osatyökykyiset, vammaiset ja pitkäaikaistyöttömät pääsevät töihin. Palmia on tässä merkittävä helsinkiläinen toimija ja mahdollisuus. Jos Palmia pilkotaan ja yhtiöitetään, kadotetaan myös eettisen työllistämisen kehittämisen mahdollisuus.

Kolmanneksi Palmia-gaten kohdalla on merkille pantavaa, että yhtiö on pystynyt tarjoamaan kilpailukykyiset hinnat ja vaikuttaa olevan erinomaisesti johdettu organisaatio. Nyt Palmian johto johdonmukaisesti vastustaa pilkkomista ja yhtiöittämistä peläten, että yhtiöittämisestä seuraavat muutokset vievät heiltä mahdollisuuden toimia kilpailukykyisesti. Kuitenkaan Palmian johtokunnan kommentteja ei ole huomioitu kaupunginjohtajan esityksessä.

***

Miksi siis pilkkoa Palmia, kun laki ei sitä vaadi, se toimii hyvin, ja pystyy täyttämään roolia, mitä se ei välttämättä pystyisi täyttämään jos se pilkotaan ja yhtiöitetään?