Valtaosassa poliittisia ratkaisuja uskon sekä-että-näkökulmien voimaan ja sekä-että-ajattelusta kumpuaviin ratkaisuihin.

Tänään käsittelyssä olevan Palmian kohdalla ratkaisu on kuitenkin joko-tai: JOKO pidämme Palmian toiminnan eli koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden ruokahuollon ja siivouksen, erilaiset kiinteistönhoito-, vahtimestari- ja vartiointitehtävät kaupungin oman toimivan liikelaitoksen työnä TAI yksityistämme ja ulkoistamme nämä tehtävät yhtiöittämällä Palmian yhdeksi markkinatoimijaksi muiden joukkoon.

JOKO päätämme myös jatkossa toimivan liikelaitoksen kehittämisestä työnantajana ja turvallisena arjen toimijana yhteisesti TAI päätökset yhtiön asioista tehdään yhtiön hallituksessa, ei enää osana kunnallista demokratiaa.

Siksi ratkaisu on puhtaasti ideologinen. Sen paremmin laki kuin säästötavoite ei ole Palmia-esityksen peruste.

Siksi en ole yllättynyt siitä, että Lasse Männistö (kok) viime viikolla esitti, että kokoomukselle mieluisin ratkaisu olisi koko Palmian yhtiöittäminen. Se on johdonmukainen kokoomuksen markkinaehtoisuutta painottavalle politiikalle.

Samalla on vaikea perustella ”kompromissiratkaisuja”, jossa Palmia pilkotaan ja osa säilytetään ja osa yhtiöitetään. Moinen ratkaisu tuottaisi pahimmillaan sekä ramman yhtiöin että ramman liikelaitoksen.

Sdp on ollut koko kuukausia jatkuneen käsittelyn samalla kannalla: koska mikään Palmiassa ei ole rikki, ei ole perusteltua edetä yhtiöittämisen suuntaan, vaan tehdä lainsäädännön edellyttämät (vähäiset) muutokset ja jatkaa Palmian toimintaa ja sen kehittämistä liikelaitoksena. Yhteistä kaupunkiamme ja Palmian 3000 työntekijää sen mukana ei ole tässä yhteydessä tarvetta myydä. Lähitulevaisuuden palkkakehityksen turvaaminen ei millään tavalla muuta tilannetta. Poliitikot eivät ylipäänsä voi päättää palkkakehityksestä, ei lyhyellä, eikä varsinkaan pitkällä tähtäimellä.

Sen sijaan on syytä antaa Palmian nykyjohdolle täysi luottamus ja mahdollisuus kehittää Palmiaa edelleen kaupungin omana toimijana, joka voi toteuttaa myös arvolähtöisiä ratkaisuja kuten erityisryhmien työllistäminen.