Suomalaisen yhteiskunnan pulssi mitataan pääkaupungissa. Pääkaupungin ja sen asukkaiden menestys ja hyvinvointi on koko yhteiskuntamme menestyksen edellytys.

Helsingissä kulminoituvat lukuisat aikamme kysymykset: koulujen väliset erot, työn ja työelämän muutos, kasvavan väestön tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset, energiapolitiikka.

Lisäksi Helsinki on maailman tasolla kiinnostava kaupunki, jolla on edellytykset toimia myös globaalina edelläkävijänä. Monien aikamme kysymysten äärellä kaupunkien rooli on kasvussa kansallisvaltioiden ollessa vaikeuksissa.

Vierailin perjantaina Helsingin kaupungin tietokeskuksessa. Maanantaisessa kaupunginhallituksessa hyväksyttiin “Tietoa Stadista” -suunnitelma Tietokeskuksen tulevien vuosien työlle.

Ajatelkaa! Yli 100 vuoden ajan systemaattista tiedonkeruuta ja nyt yksi maailman johtavia kaupunkeja tiedon avaamisessa ja avoimen tiedon käyttömuotojen kehittäjänä. Nyt hyväksytty lista on relevantti ja harkittu, ei tutkimusta, jonkun toivotaan hyödyntävän, vaan tutkimusta, jonka hyödyntäminen on valmiiksi mietitty.

Olen viimeisen vuoden aikana painottanut kahta asiaa. Kaupunkien rooli kasvaa ja tutkimustiedon yhteyttä päätöksentekoon olisi jatkuvasti parannettava, jotta ratkomme nopeasti muuttuvan maailman kysymyksiä mahdollisimman vaikuttavasti.

Tietokeskuksen ansiosta nämä kaksi asiaa, kaupunkien merkitys ja vaikuttavuusarvioihin ja tutkimukseen perustuva päätöksenteko voivat kohdata Helsingissä.

Yksi esimerkki on väestönkasvu. Muualla maassa väestötiedot saadaan vain kolmen vuoden välein, kun Helsingissä tieto on käsissämme vuosittain. Juuri nyt sillä on suuri merkitys, koska väestö on usean vuoden ajan kasvanut 5000-10000 vuosivauhtia. Tietokeskuksen ansiosta olemme jatkuvasti ajan tasalla siitä, ketä kaupunkiin tulee, ketä täältä lähtee ja kenen tulevaisuutta näin ollen päätöksentekijöinä linjaamme. Lisäksi meillä on mahdollisuus suhteuttaa kaupungin talouspolitiikka ja palvelutarjonta väestönkasvuun ja sen avaamiin näköaloihin. Tästä olen kirjoittanut enemmän esimerkiksi täällä.

Nuorten osalta Tietokeskuksessa käynnissä on aivan ainutlaatuinen työ, jota pääsemme hyödyntämään esimerkiksi nuorisotakuun kehittämisessä heti alkusyksystä.

Tietokeskuksen aineistot ovat kaikkien käytettävissä ja erilaisia kuvioita voi tulostaa omiin tarpeisiinsa esimerkiksi aluevertailuina.

***

Tämä on se tausta, jota vasten toivon käytävän keskustelua sekä politiikan merkityksestä yleisesti että sosiaalidemokraattisen puolueen tilanteesta. Keskeisiä päätöspöytiä riittää: valtiotasolla minihallitusneuvottelut tällä viikolla ja syyskauden alkajaisiksi budjettiriihi. Helsingin tasolla syksyllä budjettineuvottelut ja keväällä valtuustostrategian puolivälitarkastelu. Eduskuntavaaliohjelmien rakentamisen aika alkaa myös olla käsillä.

Miten toimimme, jotta pääkaupunkimme asiat saavat ansaitsemansa huomion? Miten varmistamme, että osallistumisen muodot pysyvän kasvavan kaupungin perässä? Olisiko kaupunki paikka kokeilla asioita, jotka uudistavat ja kehittävät hyvinvointivaltiota?

Olen omalta osaltani päättänyt lisätä panostusta Helsingin asioihin tulevana vuonna, kun saan syksyn alkaessa jatkaa työtäni kaupunginvaltuustossa ja –hallituksessa keväisen äitiysvapaatauon jälkeen.

Tähän työhön toivoisin sinulta kesän aikana pohdintaa ja apua.

Mitä sinä tekisit? Millaisia tekoja ja toimintaa kaipaat valtuuston jäseniltä ja kaupunginhallitukselta? Entä millaisia asioita pidät tärkeänä Helsingin sd-toiminnan tulevaisuuden kannalta sekä politiikan sisällöissä että toimintatavoissa? Mitä olet itse valmis tekemään?

Omalta osaltani olen valmis koostamaan Politiikan pelastusohjelman hengessä ”Helsingin puolesta” -toimintasuunnitelman, jossa hyödynnän teiltä saamani palautteen ja ajatukset ja olemaan mukana kehittämässä sitä myöten Helsinkiä osana Suomea ja samalla helsinkiläistä sosiaalidemokratiaa.

Olettehan yhteydessä! Hyvää kesää, palataan elokuussa.