Helsingin Sosialidemokraatit ry valitsee ehdokkaat tuleviin eduskuntavaaleihin jäsenäänestyksellä 14-29.8.2014. Jäsenvaalissa äänioikeutettuja ovat SDP:n jäsenet, joiden kotikunta on Helsinki, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 30.6. mennessä (tai ovat vapaa- tai maksuvapaajäseniä). Tällä kertaa jäsenvaali käydään netti- ja uurnaäänestyksenä. Kotiäänestysmahdollisuutta tarjotaan sairaudesta tai liikuntakyvyttömyydestä johtuen. Äänioikeutetut saavat kotiin kirjeitse ilmoituksen äänioikeudesta ja ohjeet äänestykseen. Lisätietoa äänestyksestä täällä.