Kokoonnuimme tänään Stadin demarien “demokratiapäivään” eli Helsingin piirin kokoukseen käymään läpi ajatuksia poliittisesta tilanteesta sekä valitsemaan piirin johtoa.  Päivän puheesta vastasi ilman muuta Erkki Tuomioja. Jaan Tuomiojan analyysin maailman tilasta ja Sd-liikkeen tehtävästä siinä. Meillä on korkeintaan muutamia vuosikymmeniä aikaa löytää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä malli, jolla varmistamme samanaikaisesti ihmisten hyvinvoinnin ja planeetan selviytymisen. Erkki korosti jälleen kerran pohjoismaiden ja Euroopan laajemmin vastuuta ja mahdollisuuksia hyvinvointimallin eteenpäinviemisessä. Juuri tähän toivon meidän löytävän voimia satsata: mikään ei poista globaalia epäoikeudenmukaisuutta tehokkaammin kuin esimerkiksi työntekijöiden asemaan liittyvät oikeudet ja kaikkien saatavilla oleva peruskoulutus ja terveydenhuolto. Yhdyn myös Erkin arvioon siitä, että parhaillaan toteutettava hallitusohjelma on edelleen hyvä ja tavoitteet oikeita. Hallitusohjelman kolme painopistettä on hyvä toisinaan palauttaa mieliin eli: köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen,  julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen (hallitusohjelma täällä ja Tuomiojan haastattelu aamun Ykkösaamussa täällä).

Henkilövalintojen suhteen johtamani puolueosaston, Sd-Killan Anne Mikkola-Nokso-Koivisto valittiin varapuheenjohtajaksi. Annella oli merkittävä rooli kunnallisvaaliohjelman rakentamisessa hienona yhteisprosessina, joten valinta perustui jo tehtyyn työhön. Puheenjohtajavaalissa neljä vuotta piiriä johtaneen Risto Kolasen haastoi Matti Niemi, johon itse tutustuin eurovaaleissa 2009, kun Matti oli kampanjasihteerini. Tiukassa äänestyksessä istuva pj säilytti täpärästi paikkansa 67-58. Alla puheenjohtajavaalissa pitämäni “minuuttipuhe”. Onnea Ristolle, Annelle ja vpj:ksi myös valitulle Timo Kontiolle.

Vaalianalyysejä tehdään parhaillaan monella taholla. Piirikokouksessa ne jäivät sivurooliin. Käytävillä puhutti esimerkiksi Talvivaara, ympäristöhallinto ja terveydenhuolto. Piirikokouksen kannanotto “Terveydenhuollon tasa-arvoistamista jatkettava” tässä.

**

Pilvi Torsti 10.11.2012:

Hyvät kokousedustajat,

Haluan esittää pohdittavaksenne kaksi näkökulmaa:

1)   Me valitsemme nyt henkilöitä, joiden johdolla ja ideoilla lähdemme valmistautumaan eduskuntavaaleihin 2015 useiden huonosti menneiden vaalien jälkeen. Kaksi vuotta sitten, puoli vuotta ennen vaaleja, halusimme antaa yksimielisen tuen silloiselle puheenjohtajalle. Sama tilanne on kahden vuoden päästä. Jos haluamme miettiä muutoksia johtoon, nyt, puolitoista vuotta ennen vaaleja, on siihen oikea hetki.

2)   Toinen näkökulma liittyy ikään ja kokemukseen. Istuva puheenjohtaja Risto Kolanen on ollut puheenjohtajana esimerkillinen siinä, miten hän on huolehtinut siitä, että uudet ihmiset ikään katsomatta ovat päässeet mukaan ja saaneet paikkoja, joissa oppia politiikassa kokeneemmilta. Itselleni esimerkiksi kaupunginhallitusryhmön varajäsenyss oli valtavan tärkeä kaupunkipolitiikan peruskoulu. Tässä vaalissa sanoisin, että ikään suhteutettuna Matti Niemen kokemus on hämmentävän laaja. Hän on ollut mm. ehdokkaana sekä kunnallisvaaleissa että eduskuntavaaleissa ja kampanjasihteerinä eurovaaleissa.  Lisäksi Matilla on takana useita puoluekokouksia, viimeksi Helsingin ryhmämme varapuheenjohtajana sekä lukuisia poliittisia ja muita luottamustehtäviä. Toteasin vielä, että valitsimme tämän viikon alussa valtuustoryhmän puheenjohtajiksi paljon kokemusta ja erilaista osaamista, kun valituiksi tulivat Osku Pajamäki, Maija Anttila ja Thomas Wallgren. Niinpä tämän joukon rinnalle olisi tilaa uusille kasvoille. Iästä ja kokemuksesta toteaisin vielä, että meillä on sosialidemokraattisessa liikkeessä myös viime vuosilta esimerkkejä henkilöistä, joita valittaessa heidän kokemustaan ja ikäänsä on epäilty. Ei epäillä enää. Viittaan tässä esimerkiksi Jutta Urpilaiseen ja Antti Lindtmaniin.

Tältä pohjalta haluan kiittää Ristoa neljän vuoden aikana tehdystä pyyteettömästä työstä ja esittää tulevalle kaksi ja mieluusti nelivuotiskaudelle piirin puheenjohtajaksi Matti Niemeä.