Vieraskynän kirjoittaa tänään sairaanhoitaja ja työvoimasuunnittelija Miina Salo.

Kunnallisvaalien alla on aika seisahtua pohtimaan peruskysymyksiä. Ikuisena kiistakapula ovat julkiset palvelut. Keskustellaan rahan jaosta eri tarvitsijoiden kesken ja toisaalta tavasta tuottaa palvelut.

Kun puhutaan julkisten palveluiden tuottamisesta, tulee muistaa myös kuntien asema merkittävinä työnantajina. Esimerkkinä Helsingin kaupunki työllistää 39 000 ammattilaista ja on siten Suomen suurin työnantaja.

Usein kritisoidaan kunnallisen työnantajan tehottomuutta ja ylipäätään vaikeutta osoittaa tehtävän työn tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Ehkä silloin unohdetaan vaakakupin toisessa päässä olevat kuntatyönantajien yhteiskuntavastuulliset velvoitteet.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että henkilöstön rakenne heijastaa kaupungin väestörakennetta. Kaupunki toteuttaa yhteiskunnallista vastuutaan työnantajana suosittelemalla, että virastot ja liikelaitokset valitsevat tehtävään maahanmuuttajan, jos hakijana on kaksi samanarvoista hakijaa.

Kun julkiset palvelut tuotetaan kunnan varoin, eivätkä markkinatalouden tuottavuusvaatimukset ole toiminnan pyörimisen edellytyksinä, voidaan vaikuttaa muuhunkin työllisyyteen. Esimerkiksi Helsingin kaupunki ei irtisano vakinaisessa palveluksessaan olevia henkilöitä vaikka he eivät terveydellisistä syistä pystyisi jatkamaan omissa työtehtävissään. Kaupunki pyrkii tarjoamaan henkilöille uusia sopivia tehtäviä uudelleensijoitustoiminnan avulla.

Sairaudet ja sairastaminen ovat nopeimpia reittejä työkyvyttömyyden kautta köyhyyteen. Jos yhteiskunta ei julkisin varoin tuotetuin palveluin ja tukitoimin auttaisi jäseniään kriisien ja sairauksien sattuessa, yhteiskunnan ulkopuolelle putoaisi yhä suurempi joukko kansalaisia. Katkeruus toisten parempiosaisuuteen on kautta historian synnyttänyt vihaa. Jos, ei voi lähteä rakentamaan yhteiskuntaa työtä tehden on vaarana valjastaa tarmonsa yhteiskuntaa vastaan. Rauhattomuus ja turvattomuus lisääntyvät eriarvoistumisen myötä. Turvattomassa yhteiskunnassa huolet musertaisivat perheet alleen.

Yhteisin varoin tuotetut julkiset palvelut takaavat osaltaan huolettoman kaupungin ja yhteiskunnan.

Oma kunnallisvaaliehdokkaani Pilvi Torsti on asettanut tavoitteeksi tämän huolettomuuden.

Annan ääneni Pilville.

kirjoittaja on JHL-aktiivi, sairaanhoitaja AMK ja toimii työvoimasuunnittelijana Helsingin kaupungilla.