Uutispäivä Demari uutisoi tänään Laurin Ihalaisen kanssa osana Työllisyysvoimala-hanketta ideoidun sukupolvisopimuksen etusivullaan. Alla Laurin kanssa kirjoittamani teksti kokonaisuudessaan.

*****

Sukupolvisopimus vastakkainasettelun sijaan

Eläkkeisiin jumiutuva sukupolvikeskustelu on taas nostanut vaalikuumeen myötä päätään. Vastakkain asetellaan toimeentuloturvaa vaativat eläkeläiset ja työtä tekevä nuorempi ikäpolvi. Myös työttömiä asetellaan keskenään vastakkain. Tässä ei ole mitään järkeä.

Esitämme vastakkainasettelujen sijaan, että Suomessa solmitaan yli vaalikausien ulottuva henkinen sukupolvisopimus. Pienen maan vahvuus on, jos se pystyy käyttämään kaikki voimansa hyvin ja viisaasti. Myös työeläkejärjestelmämme perustuu sukupolvien väliselle luottamukselle, sitoutumiselle ja vastuulle. Pahinta, mitä voimme tehdä, on asettaa sukupolvet keskenään vastakkain.

Tulevalla hallituskaudella keskeinen tavoite on työttömyyden vähentäminen, valtion talouden tasapainottaminen ja hyvinvointivaltion päivittäminen 2010-luvun Suomen tarpeisiin. Samalla elämme rakennemuutosta, jota globaalin maailman muutokset osaltaan vauhdittavat. On selvää, että meiltä tullaan vaatimaan valmiutta muutoksiin ja nopeaa sopeutumista uusiin tilanteisiin.

Tällainen murrosvaihe luo tilaa populismille ja vastakkainasetteluille. Mutta se on myös mahdollisuus korostaa sitä, mikä on tähänkin saakka ollut suomalaisen hyvinvointivaltion vahvuus. Nimittäin keskinäinen solidaarisuus ja yhteiset turvaverkot. Jos voi luottaa siihen, että yhteiskunta tarvittaessa kantaa, uskaltaa suhtautua muutokseen avoimesti ja ottaa riskejä ja esimerkiksi kouluttautua uudelleen. Muutosturva ja muutosvalmius kulkevat käsi kädessä.

Esittämämme sukupolvisopimus sitoutuisi nostamaan työllisyysasetta ja satsaamaan kestävään kasvuun, jotta emme jatka velkakierrettä tuleville sukupolville. Sopimus ottaisi kantaa siihen, miten pidämme kaikki nuoret yhteiskunnassa mukana ja estämme syrjäytymistä ja periytyvää huono-osaisuutta. Sopimuksessa sitoutuisimme rakentamaan sellaista työelämää, jonka keskellä uskaltaa hankkia lapsia tai hoitaa ikääntyviä vanhempia. Työllä pitää tulla toimeen. Samalla sitoutuisimme olemaan mukana rakentamassa oikeudenmukaista maailmaa paitsi Suomessa myös maailmalla.

Aloitimme sukupolvisopimuksen hahmottelun ”Kytketään työt käyntiin! Voimaa työllisyysvoimalasta” –kirjassa (Kalevi Sorsa säätiö 2011). Haastamme ensi alkuun puolueet ja eduskuntavaaliehdokkaat sitoutumaan ajatukseen. Vaalien jälkeen tämä voisi olla hallituksen asialistalla kohdassa otsikolla ”suomalaisen yhteiskunnan ja demokratian vahvistaminen”. Toteuttamistapoja näinä sosiaalisen median ja verkon aikoina riittää.

Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti