(kirjoittanut Ulpu Iivari)

Matalapalkkaisuus työllisyyden nostajana ei saanut kannatusta Killan kyselytunnilla

Yhteiskunnan tukema matalapalkkaisuus työllisyysasteen nostajana ei saanut tukea Killan kyselytunnilla torstaina Helsingissä. Aiheesta keskustelivat tutkijatohtori Pilvi Torstin johdolla valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara ja JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori.

Soininvaaran teesi on, että osalla kansalaisista ei ole sellaisia kykyjä, joiden avulla he työllistyisivät korkeata tuottavuutta vaativassa työelämässä. Ratkaisuksi Soininvaara esittää  matalapalkkaisuuden hyväksymistä niin, että yhteiskunta vastaa osasta toimeentuloa. Näin saataisiin työllisyysastetta ylös ja ”vajaatyökyiset” töihin.

JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuoren mielestä Soininvaaran mallin hyväksyminen merkitsisi matalapalkkaisuuden kierteen syvenemistä, ja järjestelmään joutuneiden olisi hyvin vaikea ponnistaa sieltä pois. Palkkatuki vaikuttaisi edelleen alentavasti pieniin palkkoihin. Subventiot menisivät matalaa palkkaa maksavien työnantajien tueksi ja niitä tarvittaisiin yhä enemmän. Raha olisi pois hyvinvointivaltion palveluista, jotka merkittävästi parantavat kansalaisten ostovoimaa ja tasa-arvoa.

Santamäki-Vuori sanoi, että tuottavuuden ongelmat eivät välttämättä johdu yksilöistä, vaan työn johtamisesta. Hän oudoksui vajaatyökyisyyden ongelman nostamista voimakkaasti esiin suomalaisessa keskustelussa. Tutkimusten mukaan suomalaisten koulutuserot  ja oppimiserot ovat kansainvälisessä vertailussa erittäin pieniä.

Kansalaisten jakaminen meihin ja ”noihin toisiin”, ”epäkuranttiin työvoimaan” sai osakseen arvostelua yleisön keskustelua. Siihen kiinnitti huomiota mm. Kaarina Suonio. Tilaisuudessa kysyttiin myös, onko maailmalta esimerkkejä Soininvaaran pohtiman perustulon toteutuksesta.  Soininvaaran mukaan tällaisia esimerkkejä ei juuri ole: jonkinlaisia malleja on toteutettu Brasiliassa ja Libyassa sekä verotusta suunnattu Hollannissa.

Keskustelun puheenjohtajana toiminut Killan puheenjohtaja Pilvi Torsti totesi, että pohjoismainen hyvinvointivaltion malli on näyttänyt toimivuutensa kansainvälisesti ja sitä kohti pyrkivät monet muut maat.  Se merkitsee hyvää kilpailukykyä ja kansalaisten tasa-arvoisuutta, mikä näkyy myös onnellisuutena. Miksi yrittää keksiä pyörää uudelleen?  Olisi parempi keskittyä hyvinvointivaltion toiminnan turvaamiseen ja parantamiseen.

Musiikista Killan kyselytunnilla vastasi pianotaitelija Jukka Nykänen. Ohjelmistossa mm omintakeinen versio Säkkijärven polkasta.