Puheenvuoro Sdp:n puoluekokouksessa 27.5.2010

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät puoluekokousedustajat ja muut kuulijat,

on tosiaan vaikea päätyä muuhun johtopäätökseen kuin että talous ja työ ovat täysin ensisijaisia asioita niin nyt kuin laajempaa Suomen ja maailman tulevaisuutta linjatessa.

2010-luvun työväenpuolueena meidän on esitettävä päättäväisiä ratkaisuja sellaisiin ongelmiin kuten nollatoleranssi nuorisotyöttömyyteen ja parannuksia pätkä- vuokra- ja silpputyöläisten asemaan. Työuran ensimmäisinä aktiivivuosina osallisuus ja vastuu yhteiseen maailmaan joko syntyy tai jää syntymättä. Palkitaanko yritteliäisyys vai passivoidaanko sukupolvi?

Samalla globaali rakennemuutos muuttaa teollisen Suomen todellisuutta hurjalla vauhdilla. Epävarmassa maailman murrosvaiheessa tarvitsemme tulevina vuosina julkisen talouden pelivaraa. Tämä tarkoittaa vaikeita vaalilupauksia. Toivon, että Sdp luottaa kansalaisten ymmärrykseen: suomalaiseen sielunmaisemaan sopii säästäminen yhteisen projektin nimissä, jos yhteinen projekti innostaa ja on oikeudenmukainen. Esimerkiksi muutosturvarahasto olisi selkeä sosiaalidemokraattinen tavoite ja kenties innostavampi kuin puhe ”julkisen talouden kestävyysvajeen paikkauksesta”. Kysymys on kuitenkin pitkälti samasta asiasta: rakennamme taantuman jälkeistä pelivaraa tuleviin murroksiin.

Hyvät ihmiset, ulkomaalais- ja maahanmuuttopolitiikka on myös talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Sdp:n vaatimus ulkomaalaistaustaisten reiluista työehdoista on linjassa puolueen syrjintään puuttuvien työelämätavoitteiden kanssa.

Sen sijaan olen eri mieltä Sdp: johdon suulla täälläkin esitetystä työperäiseen maahanmuuttoon liittyvästä tulevaisuuden talouslinjauksesta. Hieman yksinkertaistetusti Sdp:n ja myös vasemmistoliiton esittämän kannan mukaan työpaikkoja tulee taantuman aikana täyttää ensin Suomessa jo olevilla ja vasta sitten sallia muualta tulevat työnhakijat. Suuruusluokat on hyvä pitää tässä mielessä: näitä EU:n ulkopuolelta tulevia työntekijöitä on ollut vuosittain muutama tuhat; heistä siis puhutaan, ei mistään massoista.

Hyvät ihmiset, tällainen vakiomääräisiin työpaikkoihin perustuva nationalistinen talouskäsitys muistuttaa hengeltään sulkeutunutta ja säänneltyä Suomea eikä sovi 2010-luvun EU-Suomeen, missä pelkästään talouden dynaamisuus ja uuden työn synty edellyttää ihmisten kansainvälistä osallistumista ja avoimuutta maailmaa kohtaan.

Tämä puoluekokous linjaa, mihin suuntaan Sdp 2010-luvulla menee ja välittyykö puheenjohtajan mainitsema avoimuus toiminnastamme ja tavoitteistamme. Muuttuvassa maailmassa arvopohjaan on voitava luottaa. Ja meihin luotetaan, jos teemme kansainväliseen yhdenvertaisuuden arvopohjaan nojaavaa politiikkaa, jossa ilmastonmuutos ja globalisaatioon liittyvät asiat ovat aktiivisen toiminnan kohde, EU-yhteistyö keskeinen arvo ja kansalaisten ymmärryskykyyn luotetaan. Kiitos.