(mielipidekirjoitus lähetetty HS 15.3.)

Elina Lepomäki (kok.) lupaa tehdä kaikkensa leikatakseen julkista sektoria (HS 15.3.) Ilmoittaudun vastavoimaksi. Perustelen näkemystäni sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Hyvät ja luotettavat julkiset palvelut mahdollistavat yksilön riskinoton jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Jos voi luottaa siihen, että yhteiskunta tarvittaessa kantaa ja turvaa haaksirikoilta, uskaltaa esimerkiksi kouluttautua uudelleen. Hyvinvointiverkostojen puolustaminen on parasta globalisaatio- ja yhteiskuntapolitiikkaa 2010-luvun maailmassa.

Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset (Eräsaari, Wilkinson & Pickett jne.) puolestaan osoittavat, että yhteiskuntien tasa-arvo, kansakunnan kilpailukyky ja kansalaisten hyvinvointi ovat suoraan sidoksissa siihen, miten voimakas julkisen vallan rooli on ollut.  Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot ovat tästä esimerkki, jota muualla maailmassa ihaillaan ja josta haetaan mallia. Yksi pohjoismaisen mallin piirre ovat laajat julkisesti rahoitetut palvelut.

Suhde julkisiin palveluihin tekee näkyväksi puolueiden väliset erot. Aikanaan kokoomus vastusti peruskoulua. Nykytilanteessa kokoomus pyrkii tehokkuuden varjolla karsimaan hyvinvointipalveluita. Se johtaa laadun heikkenemiseen ja yhteiskunnan eriarvoisuuden kasvuun.

Pilvi Torsti, tutkijatohtori, Sd.