Työntekijöiden yhdenvertaiset oikeudet hallitusohjelmaan (TIEDOTE 3.4.2011)

”Tulevalla hallituskaudella on käytävä läpi lainsäädäntö ja turvattava työntekijän asema ja sosiaaliturva työn teettämisen tavoista riippumatta” vaativat tutkijatohtori ja kansanedustajaehdokas Pilvi Torsti (Sd.) ja Jhl:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori.
 
Santamäki-Vuoren ja Torstin mukaan ongelma koskee noin neljäsosaa suomalaisista työntekijöistä: arviolta 700 000 työskentelee muissa kuin vakituisissa kokoaikaisissa työsuhteissa. Kyseessä on yhdenvertaisuuskysymys. Joukkoon mahtuu esimerkiksi pätkätyöläisiä, itsensätyöllistäjiä ja vuokratyöfirmojen kautta työskenteleviä.
 
Torstin mukaan vain hallitusohjelmakirjaus varmistaa, että asia vihdoin otetaan vakavasti. Lisäksi tarvitaan ammattiliitoille kanneoikeus, jotta yksittäisen työntekijän epäoikeudenmukaiseen kohteluun voidaan puhua.
 
Torsti ja Santamäki-Vuori nostivat esiin uutena nopeasti lisääntyvänä työn teettämisen muotona vastentahtoisen yrittäjyyden ja vuokratyön lisääntymisen. ”Olennaista on puuttua tilanteeseen ajoissa ennen kuin se ryöstäytyy käsistä” toteaa Santamäki-Vuori. Hänen mukaansa on nähtävissä, että työvoiman käyttö karkaa jatkuvasti vähemmän säännellylle puolelle.
 
Torsti ja Santamäki-Vuori puhuivat Sosiaalifoorumissa Helsingissä sunnuntaina Kalevi Sorsa Säätiön  järjestämässä Työllisyysvoimala-keskustelutilaisuudessa. Tuire Santamäki-Vuoren videomanifesti “Miksi hyvinvointivaltio on niin tärkeä” täällä.