Olin tänään kommentoimassa ”Sosiaalipolitiikka – Hukassa vai uuden jäljillä?” (THL) -kirjaa teoksen julkaisutilaisuudessa. Kirja on laaja kriittinen analyysi suomalaisesta sosiaalipolitiikasta. Punaisena lankana tuntuu kulkevan kysymys: entä nyt. Mitä kasvaneelle eriarvoistumiselle tehdään? Mikä on tulevaisuuden Suomen visio eli näky?

Oma puheenvuoroni korosti kolmea näkökulmaa. Puhuin tarpeesta hyvinvointivaltion vastaiskuun, koska kilpailukyky-yhteiskunta tuntuu osin unohtaneen kasvualustansa. Toiseksi allekirjoitin kirjan tekijöiden esityksen suuresta arvokeskustelutarpeesta, jonka tavoitteena on kuva, visio, näkymä tulevaisuuden Suomesta. Keskustelussa olennaista vertailevan tutkimuksen hyödyntäminen ja sukupolvinäkökulman mukaantuominen. Edelliseen liittyi kolmas näkemykseni, jossa kiitin kirjassa esiintyvää näkökulmaa, joka pyrkii yhdistämään taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden. Meidän sukupolvemme suuri kysymys on, onnistummeko pelastamaan maapallon ja samalla turvaamaan ihmisten hyvinvoinnin. Ilman dynaamista ja toimivaa taloutta emme tulevaisuudessa ylläpidä hyvinvointia. Siksi pohjoismaisen mallin keskeinen piirre eli avoimuus maailmaan ja vahva ulkomaankauppa on syytä pitää keskustelussa myös esillä. Impivaaralaisella asenteella emme takuulla menesty.

Lopussa totesin, kuinka hyvinvointivaltion rakentamisesta puhutaan usein harmonisena prosessina, josta kaikki olivat yksimielisiä. Kyseessä on kuitenkin ollut jatkuva kamppailu. Tämä on hyvä tiedostaa myös nyt ja muistaa, että aikanaan esimerkiksi kokoomus vastusti peruskoulua.

Keskustelussa teemat liikkuivat politiikan mahdollisuuksissa. Allekirjoitan täysin näkemyksen siitä, että ”on poliittinen kysymys luovuttaa valtaa virkamiehille”, jonka STM:n Reijo Väärälä esitti samoin kuin THL:n puheenjohtajan Marja Vaaraman ihmetyksen siitä, milloin politiikka aloittaa uuden tulemisensa. Minun vastaukseni tietenkin on, että 17.4.!

Sosiaalipoliitikkojen keskeisinä hallitusohjelmatavoitteina mainittiin muun muassa se, että poistetaan puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen. Todettakoon, että tavoite kuuluu Sdp:n ohjelmaan. Se on perheiden toimeentulokysymys ja tasa-arvokysymys. Koen, että puolueen laajempi oikeudenmukaisuutta esimerkiksi verotuksessa painottava linjaus on myös linjassa tänään läpikäytyjen tavoitteiden kanssa. Ja todettakoon vielä – niin kuin totesin myös julkaisutilaisuudessa – että Sdp ei ole ollut viimeisen neljän vuoden aikana hallituksessa!

Linkki kirjan tiedotteeseen. Linkki koko kirjan tekstiin täällä.

Tilaisuutta käsittelevä kirjoitus Perässähiihtäjä-blogissa (28.3.2011).