(tiedote 9.2.2011)

Yksittäiset kansalaiset ovat lahjoittaneet tähän mennessä Pilvin Torstin vaalikampanjaan yhteensä 13 193 euroa. Kaikkiaan lahjoittajia on 36 ja yksittäiset lahjoitukset vaihtelevat 20 eurosta yli tuhanteen euroon. Valtaosa lahjoittajista on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Alle 1500 euron lahjoittajien osalta nimen ilmoittaminen on tietenkin aina vapaaehtoista.

Pilvin Torstin kampanjaa ovat 8.2. mennessä tukeneet rahallisesti mm. seuraavat henkilöt Erkki Meriläinen, Ulla Ropponen, Jouko Vanninen, Irene Sorsa, Jorma Westlund, Esa Suominen, Pekka Tuominen, Maija Anttila, Pentti Kotoaro, Leena ja Pauli Burman, Reetta Tilvis, Pauli Outila, Kari Tapiola, Katrianna Halinen, Arto J. Virtanen, Pirjo Torsti, Kaarina Suonio, Leena Westlund, Tuomas Takalo, Anne Mikkola, Ulpu Iivari, Anna-Liisa Kauppila, Hanna Isbom, Mikko Nikula, Ilkka Ruoppila, Yrjö Lautela, Samuli Simojoki ja Marja-Leena Wilkman.

Rahallisen tuen lisäksi Pilvi Torstin kampanjassa on  laaja joukko vapaaehtoisia mainonnan ja nettiviestinnän suunnittelijoista ja tekijöistä esitteiden jakajiin ja tilaisuuksien järjestäjiin.

Pilvi Torstin vaaliseminaari järjestetään 1.3. klo 8.30-10.30 Helsingissä. Puhujina seminaarissa ovat ministeri Lauri Ihalainen, Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, professori Pauli Kettunen ja tutkijatohtori Pilvi Torsti. Seminaarissa pohditaan kestävän kasvun avaimia globaalissa maailmassa ja sen puheenjohtajana toimii johtamisen konsultti Pentti Kotoaro. Seminaaria koskeviin tiedusteluihin vastaa Ulpu Iivari (ulpuiivari@welho.com).