Vaaliteemat

  • Ilmastolaki ja sitovat päästörajat NYT.
  • Kaikki Itämeren puolesta.
  • Lähtökohdaksi energian säästö ja energiatehokkuus.
  • Panostukset uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen.
  • Ei lisäydinvoimalupia.

Tässä Politiikan Pelastusohjelman eduskuntavaalien 2011 tavoitteita rakentavassa blogissa linjataan, miksi meidän aikamme on keksittävä tavat yhdistää ihmisten ja maapallon hyvinvointi. Mukana keskeiset kysymykset tulevalle eduskunnalle: linjakas energiapolitiikka, ilmastolaki ja Itämeri. Kommentoi ja ole mukana rakentamassa eduskuntavaalien tavoiteohjelmaa!

*****

Maapallon väestö on yli kaksinkertaistunut 50:ssä vuodessa. 2050 meitä on arvioitu olevan yhdeksän miljardia, kaksi miljardia enemmän kuin nyt. Tämä on se maailma, jossa meidän on toimittava, toista maapalloa kukaan ei ole tarjonnut.

Siksi energiaan, ilmastoon, ympäristöön ja luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät kysymykset ovat niitä, joista meidän aikamme jää historiaan. Onnistummeko pelastamaan maapallon ja samanaikaisesti turvaamaan ihmisten hyvinvoinnin? Kolumni Thomas Friedmania mukaillen: ei ympäristönsuojelussa ole enää kysymys jostakin valaista vaan meistä itsestämme. Energia, ilmasto ja ympäristökysymykset ovat juuri niitä, joiden vuoksi POLITIIKAN TÄYTYY PELASTAA MAAPALLO.

Tämän suuruusluokan kysymyksiä ei ratkaista yksittäisten aktivistien henkilökohtaisilla valinnoilla. Meidän pitää sekä pakottaa että kannustaa kaikkia yrityksiä ja yksilöitä muuttamaan toimintatapojaan. Tarvitsemme yli kansalliset rajat meneviä sopimuksia ja yhteistahtoa.

Tulevan eduskunnan työssä haluan nostaa keskiöön:

  • Energiapolitiikassa energiatehokkuuden ja energian säästämisen on oltava kaiken lähtökohtana. Näinhän ei tällä vaalikaudella ole ollut. Energiapolitiikalta on puuttunut linja. Turvetta ei pidä tukea. Uusiutuvien osalta kannatan tarkoin harkittuja panostuksia. Ydinvoimalupia ei nyt tarvita lisää. Teollisuutemme teknologiaosaaminen ja ympäristöä säästävät ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut on syytä tuoda esiin. Ne rakentavat myös kilpailukykyä.
  • Ilmastopolitiikassa meidän on oltava mukana etulinjassa eurooppalaisessa ja globaalissa toiminnassa. Ilmastolaki pitää säätää tulevalla vaalikaudella.
  • Itämeri on meidän meremme ja meidän on tehtävä kansalaisina ja politiikassa kaikki mahdollinen sen puhdistamiseksi. Venäjä on saatava sitovin sopimuksin mukaan.

Linkkejä:
2009 Eu-vaalien tavoiteohjelman kirjoittamisen yhteydessä kirjoitettu blogi ”Voiko lama pelastaa maapallon” täällä. Blogissa näkemyksiä ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta sekä viitteitä ja lisätietoa.
Neljä Vuodenaikaa – Sdp:n ilmasto-ohjelma (hyväksytty 2008) linjaa puolueen politiikkaa ja on luettavissa täällä. (2007–2011 eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Sdp:n Susanna Huovinen)