Helsingin taloushallinto maallikon silmin

(Kolumni Stadin Ruusussa 3/2010.)

Talous, luvut ja talouteen liittyvät termit aukeavat kansalaisille usein heikosti. Perustelut kuulostavat maallikon korvaan siltä, että vaihtoehtoja ei ole, että kova data ja numerot ovat puhuneet. Suomalainen konsensuskulttuuri vahvistaa vaihtoehdottomuuden eetosta ja talouspuheen valtaa.

Tulin viime syksynä kaupunginhallituksen varajäseneksi budjettineuvottelujen ollessa loppusuoralla. Seurasin kuunteluoppilaana prosessia, jonka tuloksena Sdp teki historialliseksi julistetun päätöksen olla hyväksymättä kaupunginjohtajan budjettiesitystä.

Ensimmäinen hämmästelyn kohteeni oli Oy Helsinki Ab:n budjetoinnin lähtökohta. Kun Helsingin kaupungin budjetin yhteydessä puhutaan menojen noususta suhteessa edelliseen vuoteen, vertausta ei yleensä tehdä toteutuneisiin talouslukuihin. Sen sijaan pohjana käytetään edellisen vuoden budjettia, siis arviota. Toisin sanoen: arvio tehdään arvion päälle. Tämä tuottaa ikäviä alibudjetointiketjuja esimerkiksi sosiaalivirastossa ja vaikuttaa suoraan toimintaedellytyksiin.

Toinen maallikon silmään oudolta vaikuttava käytäntö on se, että kaupungin omistamien liikelaitoksien tulosta ei ilmoiteta osana kaupungin tasetta. Tasehan kuvaa talouden kokonaistilaa listaamalla omaisuuden ja velat. Nykymallissa esimerkiksi Helsingin Energian noin yhtä kunnallisveroprosenttia vastaava vuosituotto on vain konsernin luvuissa. Tämä mahdollistaa keskittymisen puheissa talouslukuihin, joiden valossa talouden tila näyttää näin todellista heikommalta.

Tarinan opetus on, että myös  metropolialueen kuntien taloustilanteen vertailuun on syytä suhtautua terveellä epäluulolla. Aina ei tiedä, mitä kaikkea eri lukujen takana on. Sen verran erilaisia käytäntöjä kuntien ja kaupunkien taloudenpidossa on.

Vastuullinen ja kestävä sosiaalidemokraattinen talouspolitiikka Helsingissä ja metropolialueella korostaa kansalaisten oikeutta ymmärtää taloutta ja siihen liittyviä ratkaisuja. Sellaisessa talouspolitiikassa on aina vaihtoehtoja ja päätöksien periaatteet tuodaan kansalaisten arvioitavaksi.