Politiikan pelastusohjelman teksti- ja videoblogeja ja niihin liittyvää keskustelua on julkaistu helmikuusta 2009 alkaen. Seuraavassa yhteenveto 7.5.2009 mennessä poliittiset lähtökohdat -teeman alle tuotetusta materiaalista. Eurovaalien 2009 tavoiteohjelmaani pääsee tästä.

Maailma on pelastettava

Uskon tahtoon ja tekoihin. Uskon jatkuvaan liikkeeseen. Uskon, että aina löytyy ratkaisu. Nyt, vuonna 2009, uskon, että politiikan täytyy pelastaa maailma.

Vain politiikka voi pelastaa maailman, jonka haasteet ovat suuria ja ylikansallisia: ilmastonmuutos, talouskriisi, terrorismi ja fundamentalismi, energian saatavuus, äärimmäinen köyhyys.

Selvitäkseen vaativista haasteista politiikan on uudistuttava. Sen täytyy pystyä vastaamaan yksilöllisen ajan vaatimuksiin. Maailman lisäksi on pelastettava politiikka.