Politiikan pelastusohjelman teksti- ja videoblogeja ja niihin liittyvää keskustelua on julkaistu helmikuusta 2009 alkaen. Seuraavassa yhteenveto 7.5.2009 mennessä EU-teeman alle tuotetusta materiaalista. Eurovaalien 2009 tavoiteohjelmaani pääsee tästä.

Missä ongelma, sinne EU

Kansallinen päätöksenteko ei riitä. Suomalaisten etua ajetaan parhaiten toimimalla aktiivisesti Euroopan unionissa. Missä EU, siellä mahdollisuus. Missä ongelma, sinne EU.

Euroopan moninaisuus on sen vahvuus. Uutta eurooppalaista identiteettiä ei tarvita korvaamaan valtion tai muun yhteisön jäsenyyttä. Ei uutta lippumerta vanhan päälle.

Tulevassa EU-työssä on olennaista varmistaa unionin reuna-alueiden integroituminen. Erityisesti tulisi huolehtia Balkanin vakaudesta. Se tapahtuu parhaiten vahvalla siviilikriisinhallintatyöllä.

”Mieleeni tuli… Erkki Toivasen puheenvuoro. Hän kertoi olleensa aina Eurooppa-idean kannattaja, mutta alkaneensa viimeaikoina epäillä EU:n olevan myöhässä.” Aulis Kallio