2009 tulin kaupunginhallituksen varajäseneksi ja 2012-2023 olen saanut työskennellä helsinkiläisten ja Helsingin hyväksi valtuutettuna, viimeiset vuodet varapuheenjohtajana. Tein viimeisessä kokouksessani kaupunginvaltuutettuna 5.4.2023 kaksi aloitetta, joille sain kerättyä laajan poikkipoliittisen tuen.

Helsingissä olen pyrkinyt jättämään aloitteita hyvin harkitusti ja niin, että usean puolueen edustajat mukana. Se taas edellyttää etukäteisneuvottelua ja tuen rakentamista. Yli kolmannes valtuutetuista tuki molempia aloitteitani. Se tarkoittaa, että ne tullaan käsittelemään valtuuston kokouksessa kaupungin virkavalmistelun jälkeen. Tämä on jämäkin mahdollinen käsittely ja näin laaja tuki nykyjärjestelmässä aika harvinainen (moni muukin olisi tukenut, mutta järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi ei saanut sähköisesti allekirjoitettua).

Arvostan erikseen sitä, että aloitteiden tukijoissa on liki kaikkien poliittisten ryhmien edustajia. Politiikka on yhteistyötä.

Ensimmäinen aloitteeni on ollut mielessäni vuosia. Esitän, että Helsingin talvipuutarhan ulkoalueelle rakennetaan laaja seikkailulabyrintti. Vastaavista labyrinteistä on mainioita esimerkkejä maailmalta, esimerkiksi Espanjasta ja Ranskasta. Nykyisellään talvipuutarha on harmillisen vähäisellä käytöllä ja monet kaupunkilaiset eivät sitä käytä koskaan, vaikka julkiset kulkuyhteydet ovat mainiot.

Toinen aloite edellyttää pormestari- ja johtamisjärjestelmän riippumatonta arviointia erityisesti viime aikaisten palkanmaksuun ja työterveyden hoitoon liittyvien laajojen ongelmien vuoksi. Kuka vastaa ja kokee nykymallissa riittävää omistajuutta Helsingistä pitkäjänteisesti?

Molemmat aloitteet sellaisia, joita miettinyt jonkin aikaa. Nyt oli viimeinen mahdollisuus! Aloitteet siis palaavat aikanaan valtuustoon, kun niihin on mietitty vastaus. Alla aloitetekstit kokonaisuudessaan. Linkki HS-juttuun aiheesta tässä.

Valtuustoaloite: Laaja neljän vuodenajan seikkailu-labyrintti Talvipuutarhan ulkoalueella

Helsingin kaupungin Talvipuutarha sijaitsee keskustaisen ulkoilu- ja urheilualueen nivelkohdassa Töölönlahden ja Olympiastadionin välissä erinomaisten julkisen liikenteen ja pyöräily- ja kävelyreittien varrella. Nykyisellään sisätiloissa on yli 200 erilaista kasvia kolmessa huoneessa. Ulkotilassa kasvihuoneen edustan ruusutarha on kaupunginpuutarhuri Svante Olssonin vuonna 1924 suunnittelema ja rakennuttama. Ruusutarhassa liikkuminen tapahtuu hiekkakäytävillä. Talvipuutarhaan ei ole pääsymaksua. Talvipuutarhaa tai ruusutarhaa ei vuokrata tilaisuuksien järjestämiseen.

Huomioiden Talvipuutarhan sijainti sen käyttö voisi olla nykyistä huomattavasti rikkaampaa ja laajempaa. Talvipuutarha on valtaosalle kaupunkilaisia ja kaupungissa vieraileville matkailijoille tuntematon paikka. Valtuustoaloitteella ehdotetaan Talvipuutarhan kehittämistä niin, että siellä olisi tarjolla kiinnostavaa tekemistä erityisesti laajalla ulkoalueella rinteessä. Yksi mahdollisuus olisi kehittää istutuksia niin, että niistä muodostuisi monista kaupungeista tuttu vetovoimainen labyrinttialue – labyrintit tunnetusti vetävät puoleensa valtaosaa lapsista tietyssä ikävaiheessa ja niihin liittyy kiinnostavaa historiaa ympäri maailmaa. Esimerkkikuvat ovat Barcelonasta ja Ranskan Marqueyssacista.

Talvipuutarhan kehittäminen sopisi ajallisesti Töölönlahdella tehtävän kunnostustyön kokonaisuuteen.

Valtuustoaloite: Helsingin pormestarimallin ja johtamisjärjestelmän arviointi (erityisesti suhteessa laajat ongelmat perustehtävien hoidossa kuten palkanmaksu ja työterveyden hoito)

Helsingissä siirryttiin käytössä olevaan pormestari- ja toimialamalliin 2017. Malli arvioitiin yhdessä sovitusti 2017-2021 valtuustokauden loppupuolella. Arvioinnin havainnot olivat monin osin kriittisiä/kielteisiä. Keskeinen johtopäätös oli, että ”Helsingin poliittinen johtaminen vahvistui, mutta päätöksenteko elitisoitui ja valta keskittyi johtamisjärjestelmän uudistuksen seurauksena”.

Olemme nyt huhtikuussa 2023 puolessa välissä toista valtuustokautta, jona pormestari- ja toimialamalli on voimassa. Tämän kauden aikana kaupunki on ajautunut vakaviin kriiseihin esimerkiksi palkanmaksussa ja työterveyden järjestämisessä. Toisinaan jää väkisin vaikutelma, että kaupungin johtamismalli on johtanut tilanteeseen, jossa oikein mikään taho ei pitkäjänteisesti omista ja johda yhteisiä prosesseja ja tunne niistä vastuuta.

Me aloitteentekijät edellytämme, että  2023-2024 pormestarimalli edelleen arvioidaan riippumattomasti sekä aiemmin Tampereen yliopiston tekemän arvioinnin johtopäätöksien ja suosituksen toteutumisen valossa että viime vuosien vakavien ongelmatilanteiden näkökulmasta. Tulokset ja mahdolliset muutosesitykset toimivaltoihin tms. tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston tietoon hyvissä ajoin ennen seuraavia 2025 kuntavaaleja.