“Koulutus on kaikkein tärkein. Siitä pitää huolehtia!”, sanoi Ali Jahangiri, kun tällä viikolla kun puhuimme rauhasta Elina Hirvosen johdolla Tuomiokirkon kryptassa. Tuttu ajatus meistä monelle, eikö vaan? Koulutus, koulutus, koulutus!

Tässä kirjoituksessa hieman laajemmin koulutuksesta ja hallituksen koulutuspoliittisesta selonteosta. Mitä se oikeasti tarkoittaa, että huolehdimme koulutuksesta?

Tällä viikolla hallitus antoi koulutuspoliittisen selonteon ensimmäistä kertaa 15 vuoteen. Sen konkreettinen vaikuttavuus liittyy siihen, että linjaamme yhdessä, mitä tarkoittaa, että koulutus on tärkeää ja koulutus kuuluu kaikille. Selonteon idea on tuoda ennustettavuutta koulutuspolitiikkaan. Viime vuosina esimerkiksi monet nuoret ovat olleet muuttuvan lukion, pääsykoejärjestelmän ja opetussuunnitelmien ehkä tarpeettoman nopeassa pyörteessä. Koulutuksessa kaivataan vakautta ja pitkäjänteisyyttä.

Selonteko myös antaa kuvan siitä, missä todellisuudessa nyt elämme. Miten esimerkiksi huolehdimme, että yhä useampi suomalainen sekä voi että haluaa oppia ja kouluttautua läpi elämän?

Koulutuspoliittisen selonteon merkitys palautuu arvioon, että tulevaisuuden kannalta koulutusta merkityksellisempää asiaa ei ole. Koulutus ja tutkimus vie maailmaa eteenpäin. Ajatelkaa korona-ajan rokotteita! Koulutus on jokaisen ihmisen oikeus ja mahdollisuus kehittää itseään ja sitä myöten edellytyksiä toimia maailmassa. Koulu on myös yhteinen paikka. Se on selonteon tärkeä linjaus – yhteinen koulu ajassa, jossa helposti muuten ihmiset tahtovat jakautua. 

Suomessa yhteinen koulu tuntuu itsestäänselvältä, mutta se ei missään nimessä sitä ole. Siksi yhteistä koulua pitää vaalia ja vahvistaa. Toisen asteen yhteistyö, joka sisältää ajatuksen 12-vuotisesta peruskoulutuksesta kaikille on minusta tärkeä linjaus eteenpäin – ammatillinen ja lukiokoulutus pitää järjestää niin, että nuoret eivät täysin eriydy herkimmässä ikävaiheessa. 

Selonteon valmistelussa kaikki puolueet ovat olleet mukana. Nyt se käsitellään yhdessä eduskunnassa. Toivon, että voimme tunnistaa yli vaalikausien menevät yhtenevät linjat. Opettajille, lapsille ja nuorille poukkoileva politiikka tuottaa turhaa epävarmuutta. Toisaalta on tärkeää nähdä kokonaiskuva siitä, mitä ollaan uudistamassa.

Minulle koulutuspoliittinen selonteko on esimerkki siitä, miten politiikalla oikeasti linjataan ja muutetaan maailmaa. Kun tulin 2017 eduskuntaan, otin ja sain vastuuta Sdp:n koulutuspolitiikan kokonaisuudesta. Kokosimme Osaamispolku2030-näkemyksen, jossa kävimme tutkijoiden ja alan toimijoiden kanssa läpi tilastoja, suomalaisen koulutuksen historiaa ja ongelmia ja kysymyksiä viime vuosilta. Mietimme, miten sivistys-radikaalin Suomen tarina voisi jatkua.

Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu alkoi, kun 2019 hallitusohjelmaan kirjattiin esityksestämme 2030-luvulle yltävän tiekartan valmistelu, jotta Suomen menestys ja globaali asema myös jatkossa perustuu koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Tiekartta-esitys perustui osaamispolku-työhömme. Olimme pitkän linjan koulutuspoliitikko Jukka Gustafssonin kanssa Sdp:n neuvottelijat. Kaikista puolueista koulutuspolitiikasta neuvottelivat ihmiset, jotka jakoivat näkemykset, että tarvitaan koulutuksen, tieteen ja sivistyksen kunnianpalautus.

Tällä viikolla koulutuspoliittisen selonteon valmistuminen tuntui henkilökohtaisesti tärkeältä. Se summasi vuosien työn. Minulta usein kysytään, miten repivässä politiikassa jaksaa. Joskus ottaa koville. Esimerkiksi viime viikkoina on ottanut koville. Mutta sitten tällaisten asioiden vuoksi jaksaa. 

Kuva on kesäkuulta 2019 hallitusohjelman julkistustilaisuudesta. Tilaisuus järjestettiin yhdessä lempipaikassani, Oodissa. Politiikassa voi linjata itselle tärkeimpiä asioita. Näin aikanaan paljon vaivaa Osaamispolku 2030-työssä. Nyt koulutuspoliittinen selonteko vie eteenpäin tavoitetta koulutus- ja sivistysradikaalista Suomesta. Toimimme yhteisten lähikoulujen ja lähipäiväkotien puolesta. Toimimme  kunnianhimoisen tieteen mahdollistamiseksi. Pyrimme vaikuttamaan globaalisti.  Kaikki tämä korostuu pandemian jälkeisessä maailmassa entisestään.

Koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa.

Tiedote “Koulutuspoliittinen selonteko: tasa-arvoinen ja laadukas koulutus välttämätöntä kasvavien osaamisvaatimusten ja pienenevien ikäluokkien Suomessa” ja koulutuspoliittinen selonteko luettavissa täällä.