“Hyvät puoluekokousedustajat, ystävät, toverit,

Olen viidettä kertaa mukana puoluekokouksessa edustajana.

Haluan puhua siitä, miten Sdp on mennyt eteenpäin viimeisen kolmen vuoden aikana.

Tekemämme tulevaisuusohjelmatyö on ollut parasta, mitä Sdp:lle on aikoihin tapahtunut. Ja sillä on merkitystä Suomelle. Tulevaisuustyömme näkyy tavassa, jolla Suomea nyt johdetaan, se loi pohjan hallitusohjelmalle. Me viemme eteenpäin ilmastoagendaa, pohjoismaista työllisyysmallia ja sellaista vuosikymmenien uudistusta kuin oppivelvollisuus, joka itselleni on erityisen läheinen. 

Tulevaisuustyömme näkyy poliittisessa tilanteessa, jossa meihin luotetaan. EU:n pj-kaudella tulevaisuustyömme sisällöt nousivat  eurooppalaiselle agendalle. 

Me emme ehkä aina tajua, mikä merkitys sillä voi olla, kun yksittäinen maa ja sen sd-johtoinen hallitus nostaa agendan kärkeen sellaisia asioita kuin osallisuus ja osaaminen. Ohjelmamme pohjaa YK:n kestävän kehityksen periaatteiden pohjalle. Se rohkaisee myös muita, monissa maissa nuoria ja oppositiopuolueita juuri nyt kun valitettavan monien maiden poliittinen tilanne on epävakaa ja jakautunut. Vakauttavia ja edistyksellisiä voimia ei ole liikaa.

Tulevaisuustyö on tuonut uusia ihmisiä mukaan. Myös monet pitkään jäsenmaksua maksaneet passiivijäsenet ovat löytäneet kanavan antaa oma panoksensa yhteiseen työhön. 

Korona on osoittanut, että laaja ohjelmatyö on myös kestävää. Kriisitilanteessa meillä on kehikko, jonka avulla ennen kokemattomia kysymyksiä ratkotaan.

Siksi tärkein viestini ja toiveeni on tämä: Kun nyt täällä hyväksymme poliittisen ohjelman ja uuden periaatejulistuksen, pidetään kiinni siitä meiningistä, joka matkan aikana syntyi. Seurataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden etenemistä, päivitetään ohjelmatyömme tavoitteita ja keinoja sen mukaan. Kehitetään työtapoja, jotka mahdollistavat erilaisten ihmisten panoksen eri elämäntilanteissa keskellä. Joku kaipaa pitkiä tekstejä ja keskusteluja, toinen tiivistä Teams-palaveria lapsiperhearjen keskellä. 

Erityisen tärkeää erilaisten ihmisten tavoittaminen tulee olemaan kuntavaaleissa, jotta saamme mandaatin toimia arjen eriarvoistumiskehityksen ytimessä. Repivän ja kärkevän pintajulkisuuden alla ihmiset elävät elämäänsä. Sdp kiinnostaa. Meidän täytyy viedä kestävä tulevaisuusviestimme erilaisten ihmisten arkeen. Kirjastoihin, bensa-asemille, leikkipuistoihin ja somekanaviin. Ja kärkipoliitikkojomme täytyy pyrkiä A-Studioihin ja päämedioiden palstoille väittelemään aina kuin mahdollista.

Lopuksi. Suurkiitos kuuluu Antille ja Anttonille, joiden johdolla tähän tulevaisuustyöhön lähdettiin. Tästä on tärkeä tulevan johdon jatkaa. 

Eespäin! Kiitos.”