Tänään olen ylpeä Helsingistä❤️?

Valtuustossa käytiin laaja ja syvällinen keskustelu kaupungin alueellisesta eriytymisestä. En muista, milloin kaikki apulaispormestarit olisivat osallistuneet valtuuston keskusteluun samassa aiheessa. Tänään näin tapahtui. Perussuomalaisten yritys typistää keskustelu maahanmuuttokeskusteluksi epäonnistui.

Keskustelun pohjana oli ryhmäaloitteemme alueellisen tasa-arvon vahvistamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan saralla. Jakomäen kirjastossa tarvitaan erilaisia asioita kuin Munkkiniemen kirjastossa!

Alueellinen tasa-arvo on todennäköisesti vaikein ja viheliäisin tulevaisuusongelmamme.

Omassa puheenvuorossani korostin, kuinka alueiden tasa-arvon vahvistaminen olisi syytä saada jatkossa yhä vahvemmin kaupungin kaiken päätöksenteon läpi leikkaavaksi periaatteeksi.

Perusuomalaiset penäsivät tutkimusnäyttöä. Sitä löytyy jonkin verran.

Meillä on VATTin tutkimustuloksia tasa-arvorahan vaikutuksesta kouluihin ja toiselle asteelle pääsyyn. Tuloksia huomattiin erityisesti pojilla ja vieraskielisillä nuorilla.

Lisäksi meillä on Helsinki-Turku-vertailu vuodelta 2018. Helsinki on tutkitusti vähemmän alueellisesti eriytynyt kuin Turku suhteessa väestöpohjaan. Turussa ei ole pd-rahaa kouluille eikä siellä ole vahvaa sosiaalisen sekoittamisen politiikkaa asuntopolitiikassa kuten Helsingissä.*

Älkää ymmärtäkö vääärin: Eriytymiskehitys on Helsingissä tuskaisen vaikea kysymys. Mutta siihen on pyritty vaikuttamaan pitkäjänteisesti ja se näyttää vaikuttavan. Samalla ongelma syvenee kuten kaikissa läntisen maailman kaupungeissa. Eli on tehtävä enemmän. Kävin omassa puheenvuorossani läpi keinoja liittyen asuntopolitiikka, lähipäiväkodit, koulupiirit ja systeemis-strategiset ratkaisut, joissa hyödynnetään kokemuksia muista Pohjoismaista.

Erikseen haluan kiittää monien ryhmien valtuutettuja hyvistä puheenvuoroista. Erityismaininnan ansaitsee kokoomuksen Jenni Pajunen, joka on syventynyt laajasti eriytymisen ongelmiin ja ennen kaikkea mahdollisiin ratkaisukeinoihin.

Lisäksi arvostan pormestari Jan Vapaavuori’en tinkimättömyyttä ja pitkän linjan johdonmukaisuutta asuntopolitiikassa ja moniarvoisen Helsingin edistäjänä. Myös tänään valtuustossa.

Aloitteemme pohjautuu Helsingin kouluissa vuodesta 1999 käytetyn tasa-arvorahan ideaan. Lisäpanoksien kriteereinä käytetään muun muassa vanhempien koulutustasoa, tulotasoa ja vieraskielisten määrää.

Kiitos apulaisprofessori Venla Bernelius yhteistyöstä.

*Sosiaalinen kestävyys : asuminen, segregaatio ja tuloerot kolmella kaupunkiseudulla
Saikkonen, Paula; Hannikainen, Katri; Kauppinen, Timo; Rasinkangas, Jarkko; Vaalavuo, Maria (2018)