Kirjoitin aamulla tuntoni viime viikoista Facebookiin:

“Huojentunut olo. Kaupunkiin saatiin siedettävä budjetti. Sdp:n kouluja, koteja, hoivaa ja tulevaisuutta painottava punavihreä-vaihtoehtobudjetti valtaosin läpi. Ks. vertailu. Edelleen tosi tiukka ja seurattava vuoden aikana, että sivistyskaupungin panokset riittävät ja eriarvoisuutta saadaan oikeasti kavennettua ja kaikkein heikoimmista ryhmistä pidetään huolta. Subjektiivinen päivähoito kirjattu erikseen. Energiatehokkuus- ja aurinkosähköohjelmat alkuun ja investoinnit kohdillaan.”

Alla vielä tiedote.

*Helsingin Sdp:n tiedote 5.11.2015*

Budjettisopu toi lähes 40 miljoona euroa lisää

SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen ryhmien väliseen budjettisopuun. Sopu tuo 36,8 miljoonaa euroa lisää kaupunginjohtaja Pajusen budjettiesitykseen ja on hyvin lähellä SDP:n viime viikolla tekemää vaihtoehtobudjettia. SDP:n vaihtoehtobudjetin merkittävät esitykset toteutuivat lähes täysimääräisinä opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, maahanmuuttomäärärahoissa ja asunto- ja energiatehokkuuskirjauksissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jouduimme tinkimään tavoitteestamme yhdeksän miljoonaa euroa. Investoinneissa palautettiin koulujen korjausmäärärahat SDP:n vaihtoehtobudjetin tasolle ja aikaistettiin Lauttasaaren peruskoulun valmistumista.

Yhteensä Pajusen pohjaesitykseen lisättiin käyttötalouteen 36,8M€, josta 26,8M€ kohdennettiin nyt tehdyillä päätöksillä ja 10 miljoonan euroa jaetaan maaliskuuhun mennessä. Budjettiesitys on edelleen ylijäämäinen.

SDP:n vaihtoehtobudjetti ”Koulut, kodit ja hoiva” ja toteutunut budjettisopu – vertailu

  Sdp:n vaihtoehto Budjetti-sopu
KÄYTTÖTALOUS
Opetus 10M€ 9,9M€
Varhaiskasvatus (ml. subjektiivisen päivähoidon varmistaminen) 5,75M€ 5,1M€
Sosiaali- ja terveyspalvelut (ml. Safe Haven turvaresidenssitoiminta vainotuille taiteilijoille)* 18,6M€ 9,9M€**
Kaupunkisuunnitteluvirasto (25% asuntotuotantotavoitteen lisäys) 0,8M€ 0,6M€
Kirjastopalvelut 0,57M€ 0,2M€
Kulttuuriasiankeskus (ml. Checkpoint Helsinki) 0,45M€ 0,2M€
Tanssin talo 0,2M€ 0,15M€
Pelastuslaitos 0,4M€ 0,25M€
Ympäristökeskus 0,15M€ 0,1M€
Energiatehokkuus- ja aurinkosähköohjelmien valmistelu 0,4M€ 0,1M€
Ammatillisen koulutuksen tarjoamiseen maahanmuuttajille opetusviraston tekemän esityksen mukaan 3,6M€ 10M€ varaus erikseen haettavaksi
Erillismääräraha turvapaikanhakijamäärien myötä lisääntyvän maahanmuuton vaatimiin toimiin 4M€ 10M€ varaus erikseen haettavaksi
INVESTOINNIT
Opetuksen digiloikka 7,5M€ Erillinen hanke-esitys.
Koulukorjaukset, Lauttasaaren aikaistaminen, Jätkäsaaren, Vuosaaren ja Tehtaanpuiston mahdollinen aikaistaminen 1,6M€ 1,6M€***
Tukkutorin pakastamo 25M€ Erilliskirjaus
Kaupunginmuseon muuttos 0,22M€ 0,2M€
Mustapuron leikkipuiston aikaistaminen Sis. Siirto
Kirjastot (Töölö ja Maunula) 0,5M€

* Hyväksyimme, että lakisääteistä toimeentulotukea ja Helsingin HUSille maksamia määrärahoja ei korotettu. Luotamme, että Helsinki joka tapauksessa hoitaa näissä velvoitteensa.

** Safe Haven –toiminta mukana

***Maaliskuuhun mennessä opetusviraston esitys muiden korjausten ja rakennusten aikataulusta.