TIEDOTE
31.3.2015

Helsinki on päättänyt selvittää, miten paljon kivihiilen käyttöä voitaisiin vähentää maa- ja aurinkoenergian sekä energiansäästön avulla. Näiden ns. hajautettujen energiamuotojen selvittäminen on tärkeä ja hyvä askel, sanoo Stadin demarien puheenjohtaja, sosialidemokraattisen kapunginhallitusryhmän vetäjä Pilvi Torsti.

“Energiateknologioiden muutokset ovat olleet niin nopeita, että hajautetun tuotannon selvitys on perusteltua teettää. Esimerkiksi aurinkoenergian teknologiat kehittyvät erittäin nopeasti”, Torsti sanoo.

Nyt selvitettävä vaihtoehto on kolmas mahdollisuus. Aiemmin Helen (Helsingin Energia) on sitoutunut selvittämään mahdollisuuksia muuntaa kaksi kivihiilivoimalaa polttamaan osin puupellettejä sekä mahdollisuuksia korvata Hanasaaren kivihiilivoimala Vuosaareen rakennettavalla monipolttoainevoimalaitoksella.

Kyse on miljardinvestoinnista. Torsti muistuttaa, että päätös energiajärjestelmästä tulee tehdä koko kaupungin ja kaupunkilaisten etua ajatellen. Yksi kriteeri on työpaikkojen syntyminen Helsingin alueelle. Myönteistä voi myös olla se, että suomalaiset yritykset saavat uusiutuvien energiamuotojen kehittämisessä tärkeitä näyttöjä kotimarkkinaltaan.

“Helsinki on ollut vuosikymmeniä edelläkävijä tehokkaassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Se on kuitenkin perustunut kivihiileen, josta kaikkialla maailmassa halutaan tulevina vuosikymmeninä eroon. Nyt kysymys kuuluukin, onnistuuko Helsinki olemaan myös tulevaisuudessa kehittäjiä näillä valtavilla globaaleilla markkinoilla?” Torsti pohtii.

SDP on korostanut energiatehokkuuden mahdollisuuksien hyödyntämistä ja investointien tärkeyttä. Selvityksessä nämä mahdollisuudet on käytävä täysimääräisesti läpi. “Tämän selvityksen myötä Helsinki alkaa katsoa energiakysymyksiä laajemmin. Minusta valtion olisi syytä tehdä sama. Kyse ei ole ainoastaan energian hinnasta, vaan myös omavaraisuudesta, teknologiaviennistä ja sitä kautta työpaikoista”, Torsti sanoo.

**

Olin mukana WWF:n ja Helsingin Sanomien keskustelussa energiakysymyksistä 28.3 Earth hour -tapahtuman yhteydessä. Kanssakeskustelijoina olivat Eija-Riitta Korhola ja Paula Lehtomäki. Kuvia täältä.