(kirjoitus lähetetty HS Mielipide 23.2.2015)

Lauri Kontro kuvasi Helsingin Sanomissa (23.2.) Pisara-radan vaikutuksia kielteisesti. Kontron kirjoitus ei kuitenkaan tunnista Pisara-hankkeen kasvu- ja tulevaisuusmerkityksiä ja niistä seuraavia vaikutuksia tässä ja nyt työllisyydelle ja alueen asuntotilanteeseen. Pisara pitää nähdä investointina, joka vahvistaa Helsingin asemaa suhteessa lähialueen kilpaileviin kaupunkeihin kuten Tukholma, Pietari ja Tallinna.

Kontro viittasi kirjoituksessaan Liikenneviraston antamaan 0,5 kannattavuuslukuun. Kannattavuuslaskelmassa ei kuitenkaan oteta huomioon esimerkiksi asuntotuotantoa.

Asumisen osalta valtio on sopinut pääkaupunkiseudun kuntien kanssa asuntotuotannon lisäyksestä, jos Pisara-rata rakennetaan. Sopimuksen mukaan Helsinki kasvattaa Pisaran vastapainoksi asuntotuotantoaan 25 prosenttia. Käytännössä se tarkoittaa 1250 lisäasuntoa vuodessa. Kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien Pisara-asuntolisäys tulisi olemaan noin 3000 asuntoa vuodessa.

Tarve Pisaralle syntyy Helsingin rataliikenteen ruuhkautumisesta. Kymmenen vuoden aikana junien määrä on lisääntynyt Helsingin ratapihalla peräti 40 prosenttia. Liikenteen paineet kasvavat entisestään jatkossa, koska Helsinki ja pääkaupunkiseutu kasvaa juuri nyt ennätysvauhtia. Kasvu on nopeinta 40 vuoteen, pelkästään Helsinki kasvaa noin 10 000:lla asukkaalla vuosittain.

Pisara on koko Suomen hanke, koska Helsingin ruuhkat ovat ongelmallisia koko maan raideliikenteen ja sen kehittämisen kannalta. Helsinki on maan henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohta.

Hyötyjen lisäksi Kontro ihmetteli kirjoituksessaan aikataulua. Miksi juuri nyt? Vastaus on: koska nyt on oikea aika.

Jos emme etene asiassa nyt, uhkana on, että menetämme hankkeen EU-tuen, jonka osuus olisi 20 prosenttia. Hakuaika hankkeeseen sopivalle rahoituskaudelle vuosille 2014-2020 päättyy ensi vuoden alkupuolella.

Kaikkiaan Pisara-rata on asumisen, työllisyyden ja liikenteen kannalta perusteltu tulevaisuushanke juuri nyt. Se tukee kestävää kehitystä, tarjoaa osaltaan mahdollisuuden työllisyyden ja kasvun vahvistamiseen ja rakentaa edellytyksiä tulevaisuuden Helsingille ja Suomelle.

Pilvi Torsti, Helsingin sosialidemokraattien puheenjohtaja

Jk 24.2. Valtio on nyt päättänyt hakea EU-rahoitusta, mutta jätti Pisara-rahoituksesta päättämisen seuraavalle hallitukselle. Samalla valtio ei täytä sopimusta, jonka se pääkaupunkiseudun kuntien kanssa teki. On vaikea yhtyä pääministeri Stubbin tiedotteeseen, joka on otsikoitu “Pisara etenee”.