Vaaliteemat

  • Politiikan uskottavuus täytyy pelastaa, jolloin politiikka voi pelastaa maailman.
  • Politiikka kuuluu kaikille: politiikka on vietävä sinne missä ihmiset ovat.

Tässä Politiikan Pelastusohjelman eduskuntavaalien 2011 tavoitteita rakentavassa blogissa ajatuksia demokratiasta. Mitä sinä tekisit?

***

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Edustuksellisen demokratian idea on, että vaaleilla valitaan edustajia päättämään yhteisistä asioista. Tässä hengessä pyrin kansan edustajaksi.

”Mitä sinä tekisit?” on keskeinen demokratia-kysymys. Kansan edustajuuteen kuuluu pyrkimys ymmärtää, mitä kansalaiset, yritykset ja yhteisöt itse tekisivät, jos saisivat päättää. Kyse on ideoiden keräämisestä ja yhteisen tahdon rakentamisesta. Politiikan täytyy pelastaa maailma, koska monet aikamme kysymyksistä ovat niin vaikeita ja monimutkaisia, ettei niitä voi ratkaista kuin yhdessä sopimalla eli politiikassa.

Tässä ajassa demokratiaa pitää puolustaa. Muutamia konkreettisia ideoita siitä, mitä voitaisiin tehdä:

  • päätöksien ja esimerkiksi lakien valmistelussa asianosaisten näkemyksien huomioiminen on tehtävä tosissaan. Esimerkiksi yliopistolaon valmistelussa näin ei tuntunut olevan. Samaa viestiä on kuulunut lakien valmistelusta laajemmin. Kansalaiset ja heidän näkökulmansa on otettava tosissaan, ei välttämättömänä pahana.
  • lähidemokratiaa pitää vahvistaa. Tämä on keskeinen tavoite, kun mietitään vaikkapa metropolialueen tulevaisuutta. Sellaiset asiat, jotka voidaan päättää lähellä ihmisiä on syyttä päättää lähellä ihmisiä. Myös uusia ajatuksia 2010-luvun ajatuksia demokratian toteuttamisesta pitää rohkeasti kehittää ja kokeilla. Kokouksista voi tehdä julkisia ja avoimia. Uudet teknologiset sovellukset avaavat aivan uusia demokratian mahdollisuuksia.
  • ja lopuksi pidän ajatuksesta, jonka vanhempi ystäväni on esittänyt: jokaisen olisi hyvä olla kerran elämässään ehdokkaana jonkin sortin vaaleissa, omassa koulussa, kunnassa tai työpaikalla. Kokemus ehdokkuudesta nimittäin muuttaa ihmisen suhdetta edustuksellisen demokratian ideaan eli siihen, että kaikissa lautakunnissa ja valtuustoissa ja eduskunnissa istuu ihan tavallisia ihmisiä. Politiikka kuuluu kaikille.

Hyvät, ihmiset, kertokaa siis yhä ja edelleen. Demokratia kuuluu kaikille eli mitä sinä tekisit?