Ay-liike ei ole viime aikoina ollut muodissa. Kuva vakituisessa työsuhteessa hyvää palkkaa nauttivasta tehdastyöläismiehestä ja ay-liikkeestä hänen asianajajanaan istuu tiukassa etenkin nuoremmissa ikäluokissa.

Kuvan voi kyseenalaistaa perehtymällä SAK:n tällä viikolla julkaisemiin 2011-2015 tavoitteisiin. Osana tavoitteita Julkisten hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori nosti keskeisiksi vaalitavoitteeksi kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun. Lainsäädäntö pitää käydä kokonaisuudessaan läpi ja muuttaa sellaisia käytäntöjä, jotka ovat epäoikeudenmukaisia kuten vuosiloman kertyminen työsuhteen keston perusteella. Santamäki-Vuori nosti keskeiseksi myös palkkatasa-arvon ja konkrettisen tavoitteen naisten euron nostamisesta 85 senttiin vuoteen 2015 mennessä.

Tavoitteet ovat merkittäviä ja koskevat laajoja joukkoja aktiivi-ikäisiä kansalaisia. Työelämään pesiytyneet monet epäoikeudenmukaiset käytännöt ja jäykkyydet osuvat usein nuoriin, vastavalmistuneisiin ja perheen ja työn yhteensovittamisen kanssa kamppaileviin. Olisiko ay-liike heidän asianajajaan mainettaan parempi? Menossa painotuksissa oikeaan suuntaan? Aika hyvä asiantuntija työelämäasioissa ja työelämän muutoksissa? Tavoitteet miljardiluokan verotappioita aiheuttavan harmaan talouden kitkemiseksi ovat myös nousseet palkansaajaliikkeen taholta.

Sak:n tärkein tavoite tulevalle vaalikaudelle on 100 000 uuden työpaikan luominen. Tähän tavoitteeseen liittyviä perusteita olen jo aiemmin käsitellyt Politiikan Pelastusohjelmassa täällä. Muista poimintoja listatuista SAK:n näkemyksistä:

  • Pätkätyösuhde ei saa asettaa työntekijää eriarvoiseen asemaan vakituisiin ja kokoaikaisiin työntekijöihin verrattuna. Korjattavia epäkohtia on esimerkiksi vuosilomien määräytymisessä työsuhteen keston mukaan ja osa-aikaisen työn aiheuttamissa toimeentulo-ongelmissa. Vuokratyösuhteisiin taas liittyy epävarmuus työsuhteen kestosta. Vuokratyössä pääsääntönä pitäisi olla vakituiset ja kokoaikaiset työsuhteet.
  • Työntekijöiden aseman ja yhdenvertaisuuden parantaminen. Erilaiset työn tekemisen muodot, kuten vuokratyö tai toimeksiantoina tehtävä työ, on tehtävä teettäjälleen samanhintaisiksi.
  • Perusteettomista määräaikaisista työsuhteista on päästävä eroon ja osa-aikatyötä tekeville on tarjottava lain edellyttämällä tavalla lisätunteja. Jotta epäkohdat saadaan korjattua, tarvitaan parannuksia lainsäädäntöön ja lakien valvonnan tehostamista.
  • Kanneoikeus ammattiliitoille. Se toisi ammattiliitoille mahdollisuuden ajaa työntekijöiden oikeuksia ilman, että yksittäisen työntekijän täytyy lähteä oikeusprosessiin.

Suosittelen lukemaan myös Jhl:n ohjelman siitä, kuinka hyvinvointi kuuluu kaikille ja Sttk:n millainen on mahdollisuuksien Suomi.