HS mielipide julkaistu 14.12.2010

Yleisesti on todettu, että nykyinen kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä on kohtuuton. Myös kansanedustajat ovat olleet tätä mieltä. Niinpä eduskuntaryhmät jättivät viime viikolla (8. 12.) lakialoitteen kansanedustajien sopeuttamiseläkkeiden supistamiseksi.

Uudessa esityksessä luovutaan eläkkeestä ja sen rinnalle esitetään työttömyysturvaan rinnastuvaa sopeutumisrahaa, jota maksettaisiin 1–3 vuotta riippuen kansanedustavuosista.

Ehdotuksen ydinsisältö on perusteltu, mutta siinä on yksi perustava ongelma: puolueiden edustajat ovat yksimielisesti esittämässä, että kansanedustajien eläke-etuja ei supisteta yhdenkään asianosaisen eli nykyisen edustajan osalta. Nykyinen kohtuuttoman edullisena pidetty sopeutumiseläke siis säilyisi voimassa jokaisen eduskunnassa istuvan osalta niin pitkään kuin hän jatkaa kansanedustajana.

Näin nykymuotoinen sopeutumiseläke voi juosta jopa vuosikymmeniä, koska sitä voidaan maksaa edustajakauden loppumisesta vanhuuseläkeikään asti.

Se voisi myös alkaa juosta vasta myöhempien vaalikausien päätyttyä, kunhan edustaja on ollut eduskunnasta ennen 2011 vaaleja.

Lakimuutos ei ota kantaa nykylain epäkohtaan, joka ei erottele vapaaehtoisesti eduskuntatyöstä luopuvia ja vaaleissa putoavia. Putoavien osalta jonkinlainen työttömyysturvaan rinnastuva määräaikainen ansioturva on perusteltu. Vapaaehtoisesti luopuvilla edustajilla taas on mahdollisuus järjestää tulevaisuutensa niin, että erillisiä sopeutusrahoja ei tarvita.

Eli mitä on tapahtumassa? Kansanedustajat poistavat kohtuuttomana pidetyn edun muilta paitsi itseltään.

Viime vuosien aikana käydyn poliitikkojen moraalia kyseenalaistaneen keskustelun jälkeen edustajilta toivoisi kykyä viestittää kansalaisille, että uusia lakeja tehtäessä huomioidaan kansalaisten oikeudentaju ja kohtuullisuus.

Joskus se tarkoittaa myös valmiutta luopua olemassa olevista eduista oma-aloitteisesti.

tutkijatohtori
Helsinki