(kolumni julkaistu UP Demarissa 24.8.2009)

Minua on viime viikkoina pyydetty useaan otteeseen pohtimaan sosiaalidemokraattisen liikkeen historiaa niin puolueen 110-vuotisjuhlien yhteydessä kuin yleisemmässä vasemmiston tilaa ruotivassa keskustelussa. Usein näkökulma tuntuu olevan kysymys siitä, onko historia demarien ja vasemmiston ongelma ja rasite, ollaanko liiaksi kiinni menneessä nykyisyyden ja tulevaisuuden sijaan.

En ole aina innostunut näistä historiapiehtaroinneista. Usein olen vastannut, että historiantutkijana minua kiinnostaa menneisyys, mutta politiikassa on aina oltava kyse tulevaisuudesta.

Kollega Mikko Majander eritteli kuitenkin menneisyyskysymyksen niin, että siihen pääsee käsiksi: pitää miettiä, mikä menneisyydessä on rasite ja mikä taas voimavara. Sitten pitää erottaa rasitteet ja voimavarat toisistaan.

Näen perusarvot sosiaalidemokratiaan tärkeänä historiallisena voimavarana. Jo Ranskassa vannottiin vapauden, veljeyden ja tasa-arvon nimiin. Myöhemmin työväenliikkeen keskeiseksi arvoksi tuli myös kansainvälisyys, yli valtiorajojen yltävä solidaarisuus ja oikeudenmukaisuuden tavoittelu.

Turun 110-vuotisjuhlien puheissa ja paneeleissa viitattiin myös moneen kertaa sosiaalidemokraattisiin arvoihin ja kuinka ne ovat edelleen ajankohtaisia.

Historialliset voimavarat merkitsevät kuitenkin vain, jos niillä on tässä ajassa todellista ja konkreettista sisältöä. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly kysyi Turun juhlien paneelissa, onko sosiaalidemokraattinen liike tehnyt arvojensa mukaista politiikkaa. Tekeekö se sitä nyt?

Laajentaisin Lylyn kysymyksen koskemaan kaikkea puolueessa ja sen liepeillä tapahtuvaa toimintaa. Heijastuvatko politiikassa ja toiminnassa sosiaalidemokraattiset arvot? Onko kansainvälinen solidaarisuus peruslähtökohta? Mieltyykö yksilön vapauden mahdollistaminen toiminnan perimmäiseksi tavoitteeksi? Mitä sosiaalidemokraattinen käsitys oikeudenmukaisuudesta konkreettisesti tarkoittaa? Mitä on oikeudenmukaisuus 2000-luvun peruskoulussa, päivähoidossa, terveydenhuollossa, yrittäjäarjessa, kehitysyhteistyössä tai nuorisotyöttömyyden hoidossa?

Arvot siis ovat voimavara. Mutta ne pitää konkretisoida toiminnaksi ja politiikan sisällöiksi.

Sekään ei kuitenkaan riitä, että omat voimavarat, tässä tapauksessa arvot, ovat tiedossa ja tiedostettu ja että niiden ympärillä on konkreettista toimintaa. Pitää saada sana leviämään ja muut mukaan. Niin kuin joku Turussa totesi: ”Uskovaisia ei tarvitse käännyttää”. Vasta laajojen kansanjoukkojen mieliin piirtyvä kuva sosiaalidemokraattisesta liikkeestä vahvana kansainvälisenä toimijana, vapauden edistäjänä, todellisen oikeudenmukaisuuden apostolina ja esimerkiksi sukupolvien välisen tasavertaisuuden airueena tuottaa laajapohjaista kannatusta niiden keskuudessa, joille nämä arvot tärkeitä.